Akkoord UÇK en NAVO over ontwapening

De NAVO en het Albanese rebellenleger in Macedonië, het UÇK, zijn het gisteren eens geworden over de ontwapening van het guerrillaleger, in ruil voor een amnestie. Beide partijen hebben een schriftelijk akkoord ondertekend.

De ontwapening van het `Nationale Bevrijdingsleger' maakt deel uit van het vredesproces in Macedonië. De politieke leiders in Macedonië ondertekenden maandag een vredesakkoord, dat voorziet in een uitbreiding van de rechten van de Albanese minderheid en in de ontwapening en ontmanteling van het UÇK.

Het akkoord met het UÇK is het werk van de Nederlandse diplomaat Pieter Feith, NAVO-gezant voor de Balkan. De NAVO stuurde gisteren deskundigen naar Macedonië die de logistieke aspecten van de ontwapening van het UÇK door een NAVO-strijdmacht van 3500 man gaan bestuderen. In Brussel bespreken vandaag de NAVO-ambassadeurs de ontwapeningsmissie in Macedonië.

De amnestie – die door het Macedonische parlement moet worden geregeld in een speciale amnestiewet – geldt voor rebellen die zich niet schuldig hebben gemaakt aan misdaden, die in aanmerking komen voor berechting door het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag. Eerder hebben de Macedoniërs elf UÇK-leiders in staat van beschuldiging gesteld wegens oorlogsmisdaden. Of en wanneer het parlement de amnestiewet behandelt (en het vredesakkoord bekrachtigt) is nog niet duidelijk. Gisteren zei de voorzitter van het parlement, Stojan Andov, dat het parlement het vredesakkoord pas goedkeurt als het UÇK eenderde van zijn wapens heeft ingeleverd. Afgesproken is echter dat de inlevering van de wapens pas begint na de goedkeuring van het vredesakkoord door het parlement en ook pas na de komst van de 3500 NAVO-soldaten.

Het staakt-het-vuren tussen de Macedonische strijdkrachten en het UÇK houdt redelijk stand. Het kwam gisteren op diverse plaatsen in Noord-Macedonië tot bestandsschendingen, maar in Skopje is men niet ongerust. Wel werd gisteren duidelijk dat afgelopen zondag, een dag voor de ondertekening van het vredesakkoord, in het dorp Ljuboten tenminste vijf mensen zijn gedood.

Volgens de Albanezen hebben Macedonische soldaten in Ljuboten lukraak burgers geëxecuteerd. De Macedoniërs spraken over het sneuvelen van vijf ,,terroristen''. Een OVSE-bron meldde gisteren dat in Ljuboten nog lijken op straat lagen en dat het erop leek alsof de slachtoffers ,,op de vlucht waren doodgeschoten''. Of de slachtoffers burgers of rebellen waren kon deze bron niet zeggen.

Het vredesakkoord is aanvaard door het UÇK, maar het werd gisteren afgewezen door een nieuwe, mysterieuze Albanese guerrillagroep, het `Albanese Nationale Leger' AKSh. In een verklaring liet het weten de strijd in Macedonië voort te zetten.

De NAVO-vredesmacht in Kosovo, KFOR, arresteerde gisteren vlakbij de grens met Macedonië zestien Albanese rebellen die de grens wilden oversteken. Daarbij kwamen de KFOR-soldaten – Polen en Oekraïeners – voor het eerst onder vuur te liggen. Terwijl ze de Albanezen arresteerden, verschenen twee rebellen te paard die het vuur openden. Ze vluchtten toen de KFOR-soldaten het vuur beantwoordden. Niemand werd gewond.