Weer verwaarloosde schapen gevonden

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hebben in weilanden in Groningen en Lettelbert meer dan 500 sterk verwaarloosde schapen en lammeren aangetroffen. Het merendeel van de dieren was vermagerd en leed aan de besmettelijke ziekte rotkreupel. Hierbij worden de hoeven aangetast, waardoor de schapen mank gaan lopen. De ziekte is overigens goed te behandelen. Een tiental dieren had maden.

Tegen de twee eigenaars van de schapen is proces-verbaal opgemaakt wegens verwaarlozing. De inspectie werd ingelicht door omwonenden. Het is de op een na grootste verwaarlozing die inspecteurs op het spoor kwamen. Twee jaar geleden werden bij een Overijsselse schapenboer duizend verwaarloosde dieren aangetroffen.

De Groningse schapenhouders krijgen twee weken de tijd om hun schapen te behandelen. Hiervoor is in overleg met plaatselijke dierenartsen een plan opgesteld. De schapenhouders worden verder begeleid door de inspecteurs. Als bij hercontrole blijkt dat de dieren nog geen betere conditie hebben, kan de officier van justitie de schapen in beslag laten nemen.

De schapenhouders verklaarden volgens woordvoerster M. Wermer van de Dierenbescherming dat de situatie hun als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis boven het hoofd was gegroeid. ,,Door de lage prijzen bleven ze met te veel dieren zitten.'' De Dierenbescherming vindt dat geen excuus voor de verwaarlozing. ,,Een boer is verantwoordelijk voor zijn dieren en moet ze op tijd behandelen.''

Het is de derde keer in enkele weken dat de Dierenbescherming verwaarloosde schapen aantreft in Groningen. Anderhalve week geleden werden 39 vermagerde dieren in beslag genomen in Midwolde. In de meeste gevallen is sprake van een combinatie van persoonlijke en bedrijfsmatige problemen, aldus Wermer.