Vrede getekend in Macedonië

De leiders van de vier belangrijkste politieke partijen in Macedonië hebben gisteren op een bewust eenvoudig gehouden plechtigheid het vredesakkoord van Ohrid ondertekend. Het moet de rechten van de Albanese minderheid in het land vergroten en een eind maken aan de opstand van het Albanese rebellenleger UÇK.

Na de plechtigheid zei NAVO-secretaris-generaal George Robertson dat ,,we licht zien aan het eind van een heel donkere tunnel. [...] Dit is een opmerkelijk moment in de geschiedenis van Macedonië. Het land wendt zich af van de rand van de burgeroorlog.'' Hij wees er tegelijk op dat het akkoord snel moet worden uitgevoerd om daadwerkelijk een eind te maken aan het geweld in Macedonië.

Om protestbijeenkomsten te voorkomen van Macedoniërs die geen heil zien in het akkoord, waren gisteren tijd en plaats van de ondertekening geheimgehouden. Bovendien werd de plechtigheid zonder voorafgaande aankondiging op televisie uitgezonden.

Veel Macedoniërs zijn bitter over het akkoord, dat naar hun mening is afgedwongen door ,,de terroristen'' van het UÇK en de internationale gemeenschap. Het voorziet in een verbetering van de rechtspositie van de Albanese minderheid en in een ontwapening van het UÇK door NAVO-troepen. Die komen naar Macedonië zodra het akkoord binnen 45 dagen door het parlement is goedgekeurd en er een duurzaam bestand met een open einde is.

De NAVO stuurt binnenkort vijftien militaire adviseurs naar Skopje om te werken aan een bestand. Robertson zei nu te wachten op ,,duidelijke aanwijzingen van de opstandelingen dat ze zaken willen doen over volledige ontwapening en de overhandiging van hun wapens aan NAVO-troepen.'' Een van de belangrijke details die op korte termijn moeten worden geregeld is de kwestie van amnestie voor UÇK-rebellen die hun wapens inleveren.

Het akkoord werd getekend door president Boris Trajkovski, premier Ljubco Georgievski, ex-premier Branko Crvenkovski namens de sociaal-democraten en de leiders van de twee politieke partijen van de Albanese minderheid, Arben Xhaferi en Imer Imeri. [Vervolg VREDESAKKOORD: pagina 5

VREDESAKKOORD

'Eerlijk akkoord in Macedonië'

[Vervolg van pagina 1] Naast NAVO-chef Robertson en EU-topdiplomaat Javier Solana waren de bemiddelaars die in Ohrid aan het akkoord hebben gewerkt, James Pardew namens de VS en François Léotard namens de EU, aanwezig, evenals de OVSE-afgevaardigden Mircea Geoana en Max van der Stoel.

Trajkovski deed een dringend beroep op het parlement het akkoord goed te keuren. Hij sprak van ,,een eerlijk akkoord, een akkoord voor vrede''. ,,We hebben een belangrijke stap vooruit gezet, maar er is nog veel te doen.'' Premier Georgievski, die nog eind vorige week het akkoord bestempelde als ,,een capitulatie'' voor het UÇK, zei te hopen op een snelle uitvoering, ,,omdat anders dit akkoord een waardeloos stuk papier blijft''.

Duidelijker dan tot nu toe heeft gisteren een commandant van het Albanese rebellenleger UÇK zijn instemming met het vredesakkoord van Ohrid betuigd. ,,We verwelkomen de ondertekening. We zullen ons aan het bestand houden op voorwaarde dat de Macedonische strijdkrachten het ook respecteren'', aldus `Commandant Shpati'. Hij zei dat het UÇK bereid is zich te laten ontwapenen, maar verbond daaraan wel de voorwaarde dat die ontwapening parallel moet lopen aan de verwezenlijking van de rechten van de Albanezen in Macedonië.

Internationaal is positief op het akkoord gereageerd. De Veiligheidsraad van de VN gaf vannacht uiting aan zijn instemming. De raad riep op tot onmiddellijke beeindiging van het geweld in Macedonië.

INHOUD AKKOORD: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7