Onderzoek Rekenkamer naar VN-bestuur Kosovo

De Nederlandse Algemene Rekenkamer gaat de uitgaven van het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo (UNMIK) controleren. De controles hebben betrekking op uitgaven van de VN tussen oktober 1999 en december 2000.

De Rekenkamer is als beste uit de bus gekomen bij een internationale aanbesteding (een tender) waaraan alle Rekenkamers van de leden van de Verenigde Naties mochten meedoen.

Onduidelijk is op grond van welke criteria de Rekenkamer de opdracht heeft verworven. ,,We doen het tegen kostprijs, en blijkbaar bieden we de beste kwaliteit voor een goede prijs'', aldus een woordvoerder vanmiddag.

Ten behoeve van een eerste onderzoek hebben inmiddels enkele medewerkers van de Rekenkamer een bezoek gebracht aan Priština, de hoofdstad van Kosovo.

De Nederlandse controleur van overheidsbeleid en -uitgaven verwacht in de loop van 2002 te kunnen rapporteren aan de secretaris-generaal van de VN.

De uitgaven van UNMIK, voornamelijk afkomstig van donor-landen en in totaal ten bedrage van ongeveer 550 miljoen gulden, zijn onder meer besteed aan gezondheidszorg, onderwijs, politie en gemeentelijke diensten.

In een verklaring laat de Rekenkamer weten het ,,een complexe en interessante taak'' te vinden om ,,controles uit te voeren in een land waar in 1999 de publieke sector en administratie van de grond af moesten worden opgebwoud''.

,,Er zijn natuurlijk niet van alle bestedingen bonnetjes te vinden'', aldus een woordvoerder van de Rekenkamer. ,,Aankopen als vrachtauto's en bulldozers kun je nog wel traceren, maar hoe controleer je of de politie met het geld dat ze hebben gekregen wel extra gesurveilleerd hebben?''

Omdat de Rekenkamer werkt zonder winstoogmerk, worden alle onderzoeken aangeboden tegen kostprijs, die voornamelijk bestaan uit personeelskosten.