Kostenexplosie bij schoolboeken

Het boekenpakket van havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw is gemiddeld ruim 65 procent duurder dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een rondgang langs handelaren in schoolboeken.

Bovenbouwleerlingen hebben sinds de invoering van het nieuwe onderwijssysteem, het studiehuis, meer dan twee keer zoveel boeken nodig. Ook zijn de boeken duurder geworden, vooral omdat ze dikker zijn dan voorheen. Een boekenpakket voor de bovenbouw kost gemiddeld 640 gulden.

De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is de verdubbeling van het aantal verplichte studieboeken. Bovenbouwleerlingen hadden voor de komst van de nieuwe onderwijsmethode, in 1998, zeven of acht vakken met één à twee boeken per vak. Nu hebben ze veertien of vijftien vakken met telkens twee à drie boeken.

De prijs van een boek is in drie jaar tijd gemiddeld 10 procent gestegen. ,,Dikkere boeken zijn nu eenmaal duurder'', zegt Steven de Clercq, algemeen directeur van boekendistributeur Van Dijk Studieboeken in Kampen. De boeken zijn dikker geworden omdat de nadruk van het studiehuis ligt op zelfstudie.

Door de forse prijsstijging van een pakket schoolboeken gaan steeds meer leerlingen boeken huren in plaats van kopen. ,,Er is een groot verschil in kosten tussen alle boeken kopen en zoveel mogelijk boeken huren. Grofweg scheelt dat de helft'', zegt Henk van Schuppen, algemeen directeur van schoolboekendistributeur Iddink in Ede. Sommige boeken, zoals werkboeken waarin geschreven moet worden, zijn niet te huur.

Karina Schaapman, initiatiefneemster van de PvdA-werkgroep Stop Tweedeling Onderwijs, keert zich tegen de hoge boekenkosten. Die werkgroep zet zich in voor de toegankelijkheid van het onderwijs. ,,De schoolleiding houdt bij de methodekeuze geen rekening met de kosten. Ouders moeten klakkeloos betalen wat scholen voorschrijven'', zegt Schaapman.

Volgens de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak geven ouders per jaar ruim 2.800 gulden uit aan het voortgezet onderwijs van hun kinderen. Dat bedrag gaat op aan boeken en lesgeld, excursies, vrijwillige ouderbijdragen en lesmateriaal als mappen en schrijfgerei.

SCHOOLBOEKEN: pagina 13

    • Yvonne Doorduyn