Voetbaltransfers

Technisch directeur van Ajax Leo Beenhakker, doet enigszins ongenuanceerde uitspraken over goedkoop scoren `Miljoenen tellen op de tribune' (NRC Handelsblad, 7 augustus). Als lid van het Europees Parlement hou ik me bezig met de commissie Juridische Zaken en de Interne Markt. Als Leo Beenhakker had geluisterd naar hetgeen ik heb aangekondigd, denk ik dat hij het met mij eens moet zijn gezien de strekking van zijn betoog. In een democratie hebben wij te maken met spelregels en daar moeten wij ons aanhouden, ook de spelregels uit Europa. Dit is overigens voor het voetbalspel niet anders.

Als advocaat heb ik aangegeven dat het arbeidsconflict tussen Arveladze en Ajax, nationaal arbeidsrecht betreft en naar ik aanneem hebben partijen in hun overeenkomst de arbitragecommissie van de KNVB aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

Zakelijk gezien handelt Ajax begrijpelijk. Ook de angst die er sinds het transfervrije vertrek van enkele grote spelers bij Ajax heerst om weer zonder financiële schadevergoeding een speler kwijt te raken is te begrijpen, maar als `goed' werkgever kan en mag men geen berufsverbot instellen voor werknemers die niet precies naar de zakelijke pijpen dansen. Het geval Arveladze en Ajax is een ongewenst en onbedoeld neveneffect van het Bosman-arrest en het daaruit voortkomende transfersysteem dat de Europese Commissie heeft opgedrongen aan de FIFA. Met mijn vragen aan de Europese Commissie wil ik bereiken dat het transfersysteem na Bosman nu al wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast, zodanig dat misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen (terecht merkt Beenhakker op dat het niet alleen Ajax betreft). Het doel van mijn actie is erop gericht om het transfersysteem zowel voor spelers als clubs rechtvaardig te maken en ook om het topvoetbal voor Nederland te behouden.

    • Toine Manders
    • Lid van het Ep voor de Vvd