Vertraging economie bedreigt Vopak

Vopak, marktleider op het gebied van logistieke en distributiediensten aan de chemische en olieindustrie, begint in toenemende mate last te krijgen van de groeivertraging van de economie in de Verenigde Staten, die ook naar Europa dreigt over te slaan.

De nettowinst van het tankopslag- en distributieconcern steeg niettemin in de eerste helft van dit jaar met 20,8 procent tot 94,5 miljoen euro, maar dit is voor de afschrijving van goodwill. Een winstcijfer na afschrijving van goodwill (in de regel een betaalde overnamepremie) geeft Vopak niet, maar teruggerekend vanaf de winst per aandeel na goodwill zou een nettowinst resteren van naar schatting 84,9 miljoen euro. Voor de rest van het jaar verwacht Vopak een netto resultaat voor afschrijving van goodwill en buitengewone resultaten die ten minste gelijk is aan de 160 miljoen euro (352 miljoen gulden) van vorig jaar, als de economie tenminste niet verder verslechtert.

De economische groeivertraging in zowel de VS als Europa vormt daardoor de angel in de cijfers van Vopak, waar de omzet (door de mega-acquisitie vorig jaar van het Britse chemisch distributieconcern Ellis& Everard voor 1,1 miljard euro) in de eerste zes maanden van dit jaar met ruim veertig procent is toegenomen tot 3 miljard euro. Bestuursvoorzitter Ton Spoor weigert wat betreft de economische groeivertraging het woord winstwaarschuwing in de mond te nemen, maar in feite is een verwacht resultaat dat gelijk is aan dat van vorig jaar voor Vopak een achteruitgang. ,,We zijn natuurlijk niet immuun voor veranderende economische omstandigheden'', zegt Spoor in een toelichting op de cijfers. ,,Maar waar de cijfers voor de industriële sector als geheel in de VS zijn terugelopen, is Vopak op die markt ten opzichte van vorig jaar nog met twee procent gegroeid.''

Spoor geeft echter toe dat de teruglopende economie een bedreiging vormt voor Vopak, waar voor het eerst de voordelen van de fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren en de integratie van de overname van Ellis & Everard versneld beginnen door te werken in de resultaten. Vooral in de VS ligt het integratieproces volgens Spoor voor op schema. Het programma van desinvesteringen (onder meer Theodora Tankers en droge ladingterminals in de VS) leverde 150 miljoen euro op. Om de dienstverlening aan klanten in de tankvaart veilig te stellen gaat Vopak strategische allianties aan, want grote chemie- en oliebedrijven willen het liefst zaken doen met één grote aanbieder die de hele logistieke keten van hun producten kan verzorgen. Aan die eis voldoet Vopak, zowel wereldmarktleider in tankopslag als in chemische distributie. ,,Als je daarom naar de totale portefeuille kijkt van het bedrijf, dan heb ik het volste vertrouwen in de toekomst'', zegt Spoor. ,,We hebben al 60 à 70 procent van de verdubbeling in omzet in de chemische distributie gerealiseerd die we hebben beloofd bij de fusie. De rest komt uit autonome groei.''