Kabinet wil lagere premies werknemersverzekeringen

Het kabinet wil volgend jaar de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO) verlagen om te voorkomen dat de overschotten in de sociale fondsen verder toenemen. Minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) en zijn collega Zalm (Financiën, VVD) doen daarvoor een aantal voorstellen die ze woensdag bespreken met andere direct betrokken ministers. Ingewijden in Den Haag hebben dit bevestigd.

Omdat het kabinet tegenstander is van een algemene lastenverlichting, wegens mogelijke oververhitting van de economie, zal het verlaging van de sociale premies compenseren met een lastenverzwaring elders. Ingewijden melden dat dit ,,in de fiscale sfeer'' zal gebeuren.

Vermeend en Zalm denken eraan de tarieven van de inkomstenbelasting wat te verhogen of de schijven te verkorten, zodat mensen meer belasting over hun loon gaan betalen. Ook zouden zij de algemene heffingskorting (een belastingaftrek) kunnen verkleinen.

De sociale fondsen, gevuld met het geld van werknemers en werkgevers voor WW- en WAO-uitkeringen, hebben een overschot van ongeveer 20 miljard gulden. Het is niet de bedoeling dat de fondsen een structureel overschot hebben. De premies zijn slechts bedoeld om uitkeringen van te betalen.

De ministers Vermeend en Zalm vinden die buffer meer dan voldoende en willen voorkomen dat het overschot verder oploopt. ,,Als we niets doen, loopt het overschot volgend jaar op naar 24 miljard gulden'', meldt een betrokkene.

Dit jaar geven de fondsen in totaal 111,2 miljard gulden uit aan werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het kabinet wil de groei van de overschotten halveren. Een oplossing daarvoor is verlaging van de sociale premies, wat een lastenverlichting voor burgers betekent. Voor de lange termijn willen Zalm en Vermeend ook het overschot zelf terugdringen. Zij vinden echter dat een volgend kabinet daarover moet beslissen.

Werkgevers en werknemers reageren afwijzend op de plannen van Vermeend en Zalm. De FNV zegt formeel nog niet op de hoogte gebracht te zijn van het kabinetsvoornemen. ,,Niet zo chic'', oordeelt de vakcentrale. Ze hoopt dat een eventuele lastenverlichting als gevolg van de premieverlaging wordt gebruikt om de problemen met de WAO op te lossen.

,,De commissie-Donner heeft duidelijk gemaakt dat er op de WAO moet worden bezuinigd. Wellicht kan dat worden verholpen met het geld van de werknemerspremies'', aldus een woordvoerder van de FNV.

Werkgeversvereniging VNO-NCW laat bij monde van algemeen directeur N.J. van Kesteren weten het ,,een goede zaak'' te vinden dat de overschotten worden aangepakt. ,,Wij pleiten daar al een jaar voor. De vertragende economische groei maakt het noodzakelijk de economie te stimuleren. Dat kan door een lastenverlichting voor het bedrijfsleven door te voeren'', zegt Van Kesteren. [Vervolg PREMIES: pagina 3]

PREMIES

Opnieuw debat lagere lasten

[Vervolg van pagina 1] De voorgestelde uitwisseling tussen een verlaging van de werknemerspremies gecombineerd met een lastenverzwaring in de inkomstenbelasting doet Van Kesteren (VNO-NCW) echter af als ,,een gezelschapsspelletje''. ,,Dat heeft geen enkel effect op de economie, terwijl dat gezien de laatste voorspellingen van het Centraal Planbureau hard nodig is'', zegt hij.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat het Centraal Planbureau (CPB) rekening houdt met een afnemende groei tot jaarlijks 2 procent in 2001 en 2002. Omdat de inflatie nog fors blijft (4,5 procent in 2001), kan van een algemene lastenverlichting geen sprake zijn omdat dit kan leiden tot oververhitting van de economie, aldus het CPB. De werkloosheid zal de komende jaren voor het eerst sinds 1994 weer toenemen, zo verwacht het CPB. Werkgevers vrezen dat de verhouding tussen de kosten die zij voor hun werknemers moeten maken en hun inkomen verder zal verslechteren. De vakbonden hebben echter al laten weten geen zin te hebben in loonmatiging, omdat de hoge inflatie daar geen aanleiding toe geeft.

Ook Zalm en Vermeend houden rekening met een verdere vertraging van de economische groei, zo melden ingewijden. ,,Als de economie nog verder verslechtert, kan wel degelijk tot lastenverlichting worden overgegaan'', aldus een bron op Sociale Zaken.

Het kabinet heeft eerder al laten weten dat het in de rede ligt dat het bedrijfsleven een lastenverlichting tegemoet kan zien. Burgers hebben immers bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel, in januari van dit jaar, gezamenlijk zo'n 7 miljard gulden aan lastenverlichting gekregen.