IMF: Japan raakt dit jaar in recessie

Japan raakt nog dit jaar in een recessie. De grootste economische macht van Azië krijgt een achteruitgang van de groei van 0,2 procent te verwerken wat volgend jaar nadelige gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie. Dat staat in het jaarrapport van IMF over Japan. De krimpende economie dreigt het land in een neerwaartse spiraal te trekken, waardoor steeds meer bedrijven over de kop zullen gaan en het bankenstelsel verder zal verslechteren. Het IMF ging in zijn voorlaatste raming nog uit van een economische groei van 0,6 procent. Behalve een lange lijst van aanbevelingen om het tij te keren, liet het Fonds tevens weten hoopvol uit te kijken naar de uitvoering van de regeringsplannen onder premier Koizumi. Die heeft economische hervormingen aangekondigd.