Werkloosheid stijgt, groei economie daalt

De werkloosheid in Nederland zal volgend jaar voor het eerst sinds 1994 weer toenemen, met 40.000 personen tot 285.000. De stijging wordt veroorzaakt door een tegenvallende economische groei.

De economie, die de afgelopen drie jaar steeds met gemiddeld 4 procent per jaar groeide, zal dit en volgend jaar slechts met 2 procent per jaar toenemen.

Dat blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) ten behoeve van de komende Miljoenennota van het kabinet. Met een jaarlijkse groei van 2 procent duikt Nederland onder het Europese gemiddelde, dat voor diezelfde periode op 2,5 procent per jaar wordt geschat.

Woensdag komen de zes meest betrokken ministers bijeen om over de nieuwe cijfers te praten. Hoewel ingewijden het beeld als ,,somberder dan verwacht'' bestempelen, is de verwachting dat de nieuwe cijfers nauwelijks invloed zullen hebben op de komende begroting, die in september wordt ingediend.

De hogere werkloosheid zal slechts een beperkt effect hebben op de inkomsten van de staat, al komt er minder belasting binnen. De sociale fondsen zullen extra kosten (uitkeringen) voor hun rekening moeten nemen. In de CPB-cijfers is nog niet opgenomen wat de groeiverwachtingen betekenen voor het financieringssaldo van het rijk. Overigens melden ingewijden op het ministerie van Financiën dat dit nog niet de definitieve cijfers zijn, en dat er wellicht nog kleine aanpassingen van de groeiverwachtig mogelijk zijn.

Het is voor de vierde keer op rij dat het CPB de groeiverwachting naar beneden bij moet stellen. Een verklaring hiervoor is de wereldwijde economische teruggang. Belangrijke variabelen voor de Nederlandse economie, zoals het wereldhandelsvolume en de export, zijn fors naar beneden bijgesteld. In plaats van de eerder verwachte groei van de wereldhandel met 6,25 procent (2001) en 7 procent (2002), gaan de rekenmeesters nu uit van een groei van 3 procent (2001) en 5,75 procent (2002). Vorig jaar bedroeg de groei van de wereldhandel nog 11 procent. De groei van de export neemt dit jaar af tot 3,5 procent, volgend jaar trekt hij weer iets aan tot 5,75. Vorig jaar bedroeg de exportgroei nog 10 procent.

Ook de inflatie neemt meer toe dan tot nu toe was aangenomen. Voor 2001 gaat het CPB uit van 4,5 procent, voor 2002 van 2,5 procent. De groei van de particuliere consumptie zal dit jaar 2,25 procent bedragen, volgend jaar 3,5.

inflatie: pagina 13