`WAO-plan niet geschikt voor uitzendkrachten'

De voorstellen van de commissie-Donner voor herziening van het WAO-stelsel zijn onvoldoende toegesneden op tijdelijk werk en zelfstandig ondernemerschap. Dat stelt de Commissie voorstellen WAO-beleid van de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vertrouwelijk rapport. De aanbevelingen van Donner zijn volgens de SER ,,in de eerste plaats gericht op de reguliere niet flexibele arbeidsverhoudingen'' en vragen ,,nog nadere doordenking''.

Uitzendkrachten hebben een 40 procent hoger risico dan gemiddeld om in de WAO te belanden en zijn verantwoordelijk voor 22 procent van de WAO-instroom. Samen met andere flexibele arbeidskrachten, zoals oproepkrachten, maken ze 10 procent uit van de totale beroepsbevolking.

In het voorstel van Donner komen uitzendkrachten die minder dan een jaar voor een uitzendbureau werken, niet langer in aanmerking voor een ziekte-uitkering en aansluitend een WAO-uitkering. Zij moeten, net als oproepkrachten en zelfstandigen, bij ziekte terugvallen op de bijstand. Dat betekent dat niet de werkgever maar de uitzendkracht zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn reïntegratie.

De SER-commissie vraagt zich in de notitie af ,,in hoeverre het redelijk is de rekening voor het hogere arbeidsongeschiktheidsrisico dat uitzendwerk met zich blijkt mee te brengen, in sterkere mate bij de werknemer te leggen''. In geval van een bedrijfsongeval of beroepsziekte zouden uitzendkrachten volgens Donner op termijn wel recht hebben op WAO, maar het is onduidelijk na hoeveel jaar bijstand de WAO dan zou ingaan.

Hans Kamps, voorzitter van de koepel van uitzendorganisaties ABU, noemt het voorstel van Donner ,,te conservatief''. ,,Donner is te veel vanuit een regulier arbeidspatroon uitgegaan. Een uitzendkracht die echt arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op WAO. Schaf je die af, dan wordt de uitzendbranche onaantrekkelijk en hol je de reïntegrerende functie van uitzendbureaus uit.''

Kamps heeft de commissie `Donner zonder Donner' opgericht, die een alternatief voorstel zal doen voor herziening van het WAO-stelsel, gericht op de positie van flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen. In de commissie zitten vertegenwoordigers van uitvoeringsinstellingen, verzekeraars, werkgeversorganisaties en vakbonden.

    • Mariël Croon