Veemarkten klagen staat aan

Na enkele weken van dreigen klaagt de Groep Nederlandse Veemarkten (GNV) de Staat aan. Die zou, bij hoofde van minister Brinkhorst (Landbouw), de exploitatie van veemarkten onmogelijk hebben gemaakt.

Dat heeft secretaris G. Bootsma van de GNV gisteren bevestigd. Volgens Bootsma zijn de maatregelen die Brinkhorst heeft genomen ten tijde van de mond - en klauwzeercrisis in strijd met een uitspraak van het permanent veterinair comité, het hoogste veterinaire orgaan in Brussel. Het ministerie van Landbouw wil nog niet reageren op de dagvaarding.

Brinkhorst kondigde in mei dit jaar aan definitief van de veemarkten af te willen. Eerder had voorzitter Van Gisbergen van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland al laten weten veemarkten een te groot risico te vinden bij de verspreiding van dierziekten.

In plaats van de markten direct te gebieden hun poorten ook na de MKZ-crisis gesloten te houden, scherpte de minister de regels voor veemarkten aan. Hij deelde Nederland op in vier `compartimenten' waar geen onderlinge handel mocht plaatsvinden en nam extra hygiënische maatregelen. Dit alles tot grote onvrede van de veemarkten én van de Tweede Kamer. Uiteindelijk werden de regels iets versoepeld, maar ze bleven nog altijd strenger dan voor de crisis.

In mei heeft het permanent veterinair comité in Brussel echter verklaard dat de veemarkten in landen die intussen een MKZ-vrije status hebben weer open mogen, zonder aanvullende criteria te noemen. Dat nu is voor de GNV de aanleiding om Brinkhorst voor de rechter te dagen. ,,De minister gaat veel te ver'', aldus Bootsma.