Telecomsector dieper in dal

Met de telecomsector is het de afgelopen maand weer een stuk slechter gegaan. Door de economische inzinking is de vraag sneller gedaald dan verwacht, getuige de reeks winstwaarschuwingen van alternatieve telecomnetwerken. De tegenvallers zorgen voor extra druk op de cashflows. Die druk zal het hevigst worden gevoeld door de leveranciers van apparatuur. Hun aandelen hebben vooruitlopend op bezuinigingen van de telecomconcerns wellicht al een flinke waardevermindering ondergaan, maar de recente verslechtering van de investeringsprognoses is daar nog niet in verwerkt. De koers van Alcatel, Nokia en Ericsson is deze maand juist weer gestegen, terwijl die van het Britse Marconi is gedaald - deels omdat de bestellingen van apparatuur in het Verenigd Koninkrijk al zijn ingezakt. Maar het is slechts een kwestie van tijd voordat dat in Frankrijk en Duitsland ook zal gebeuren.

De grote telecomconcerns zullen het voorbeeld van de alternatieve netwerken volgen en de uitgaven voor dataverkeer inkrimpen. De ruggengraten van de diverse netwerken zullen de hardste klappen te verwerken krijgen. De omzet moet beter op peil kunnen blijven in die delen van de netwerken die de verbinding vormen naar huizen en bedrijven. Maar de felle concurrentie op dat terrein zal de marges verkleinen. Voor de mobieletelefoniebedrijven betekent een tragere groei van het abonneebestand dat ze hun capaciteit amper hoeven uit te breiden.

Denk eens terug aan de tijd toen u voor het eerst hoorde over de teruglopende telecominvesteringen. Herinnert u zich nog hoe de omzetverwachtingen voor de leveranciers van apparatuur destijds uit de pas liepen met de schattingen van de kapitaalinvesteringen voor de telecomconcerns? Dat verschil doet zich nu weer voor. Goldman Sachs verwacht dat de kapitaalinvesteringen in de Europese mobieletelefoniesector dit jaar met 12 procent zullen afnemen en volgend jaar met 7 procent. Toch voorspelt de zakenbank voor volgend jaar bij Ericsson een omzetgroei van 10 procent, en tweemaal zoveel voor de netwerkdivisie van Nokia. De cijfers hoeven wegens de verkopen overzee niet precies met elkaar overeen te komen, maar het verschil moet kleiner worden. Hoe wordt de paradox opgelost? Wellicht volstaat een nieuwe reeks winstwaarschuwingen van de leveranciers van telecomapparatuur.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Vertaling Menno Grootveld
    • Mike Monnelly