Tanken alleen in bedragen euro

Bij een groot aantal benzinestations zal al ruim voor de invoering van de euro op 1 januari uitsluitend kunnen worden getankt in eurobedragen. Het afrekenen zal tot die datum nog wel in guldens geschieden. Dit blijkt uit een rondgang langs de zes grote oliemaatschappijen die in Nederland pompstations hebben.

De brandstoffenbranche zelf vermoedt dat hierdoor de komende vier maanden ,,maximale onduidelijkheid'' zal kunnen ontstaan voor de consument, zegt directeur D. Boot van brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Tussen 1 juli en 31 december moet het tellerwerk van alle pompen worden omgebouwd. Boot: ,,Dat zal wellicht hier en daar leiden tot enige verwarring. Maar we zullen er alles aan doen om duidelijkheid te scheppen.''

Exxon Nederland (merk Esso, 300 stations, zo'n 2.400 pompen) begint al op 3 september met het geleidelijk ombouwen van alle benzinepompen naar euroaanduidingen. Vijf dagen later doet TotalFinaElf (ruim 300 stations, ongeveer 1.800 pompen hetzelfde.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën is met de benzinemaatschappijen echter ,,afgesproken niet eerder dan half oktober hiermee te beginnen''. Financiën, dat de invoering van de euro in Nederland coördineert, zegt nog in gesprek te zijn met de benzinemaatschappijen. ,,Het streven is om zoveel mogelijk tegelijk over te gaan op euroaanduidingen'', aldus de woordvoerder van Financiën. Shell zal zijn 700 stations met ruim 5.000 pompen in de loop van november gaan ombouwen en hoopt hiermee midden december klaar te zijn.

Benzinemaatschappijen zien zich voor een probleem gesteld doordat ze per 1 januari de euro moeten invoeren. De pompen kunnen slechts één muntsoort aanduiden. Ook op de grote prijszuilen bij de stations moet worden gekozen voor één muntsoort. Bij de omgebouwde stations zal op de kassabon het eurobedrag groot en het guldenbedrag klein worden weergegeven.

[vervolg Benzinepompen: pagina 15]

Benzinepompen

'E-Day' nadert voor pomphouders

[vervolg van pagina 1]

Tweehonderd stations van TotalFinaElf, BP (vijfhonderd stations, 2.000 pompen) en Q8 (honderd stations, vierhonderd pompen) zullen op 31 december in één klap overschakelen op de euro. De stations en pompen zullen de komende maanden daarop worden voorbereid en, aldus verkoopmanager H. de Reuver van Q8, vervolgens ,,in de slaapstand'' worden gezet tot het moment van daadwerkelijke omschakeling.

BP beziet volgens zijn woordvoerster nog of een aantal stations al in november kan overschakelen op de euro om capaciteitsproblemen bij de ombouw aan het eind van het jaar te vermijden. Texaco (550 stations met ten minste 2.000 pompen) zal ,,aan het eind van het jaar gefaseerd overgaan'' op de euro, zegt projectmanager M. Groeneveld.

Een woordvoerster van de Consumentenbond zegt dat het vroegtijdig ombouwen van benzinepompen ,,in principe in strijd is'' met de afspraken die zijn gemaakt in het coördinerende Nationaal Forum voor de introductie van de euro. ,,Maar we moeten een beetje coulant zijn.'' Volgens de Consumentenbond ,,moeten de pomphouders creatief zijn'' door op prijslijsten en stickers de prijzen in zowel guldens als euro's te vermelden. Woordvoerders van de benzinemaatschappijen geven aan dat dit ook de bedoeling is. Zo zal TotalFinaElf op de pompen `ronde-bedragenstickers' plakken voor klanten die gewend zijn in afgeronde (guldens-)bedragen te tanken. Ook bij Shell en Esso zullen conversietabellen beschikbaar zijn.

TotalFinaElf heeft overigens in het buitenland een naar eigen zeggen goede ervaring opgedaan met omgebouwde stations. Vorige maand zijn bij wijze van proef vier stations in België overgegaan op prijsaanduiding uitsluitend in euro's. ,,In België gaat het perfect, er is geen verwarring'', aldus de woordvoerster.

Een zegsman van Exxon geeft aan dat het bedrijf al vorig jaar januari is begonnen met de conversieplannen. Voor de pomphouders is er een gebruiksaanwijzing van 87 bladzijden die hen moet voorbereiden op wat bij Exxon `E-Day' (eurodag, 1 januari) en `C-Day' (conversiedag, 3 september) wordt genoemd. Zowel Shell als Exxon stelt dat de omschakelingsoperatie `enkele miljoenen' guldens kost. Bij Texaco Nederland houden vijftien medewerkers zich bezig met de euroconversie.

    • Reinoud Roscam Abbing