Reljongeren

In de krant van 6 augustus wordt nogal prominent gewag gemaakt van het onderzoek van drie Groningse criminologen met betrekking tot de `reljongeren'. Het onderzoek werd in 1997-1998 gehouden, en de interviews met 46 jongeren in 1999 in drie gebieden van het land gehouden. De conclusies zijn dus nu, midden 2001, gepubliceerd. In niet-wetenschapelijke, maar wel geïnteresseerde kringen leven de volgende vragen:

Wat is de waarde van een steekproef onder slechts 46 relschoppers waarvan het merendeel onze taal nauwelijks meester is?

Welke invloed heeft een periode van vier jaar gehad op de thans gepubliceerde resultaten? Een periode waarin de toestroom van vreemdelingen sterk toenam en waardoor de situaties in het onderzoekgebied voortdurend drastische veranderingen hebben ondergaan.

In de hoop dat de betrokken wetenschappers het niet beneden hun stand vinden om op deze `gewone-mensen-vragen' een begrijpelijk antwoord te geven.

    • H.G. Pellikaan