Prostitutie

Amanda Kluveld hoeft niet bang te zijn dat, zoals zij in haar column `Vacature: hoer' (NRC Handelsblad, 7 augustus) suggereert, werklozen en arbeidsongeschikten gedwongen zullen worden om in de prostitutie te werken. De wetgever heeft bij de opheffing van het bordeelverbod op 1 oktober 2000 uitdrukkelijk aangegeven, dat prostitutie nooit `passend werk' kan zijn in de zin van de sociale wetgeving.

    • Mr. V.F. Conings