Israël/Palestijnen (4)

In het redactioneel commentaar van 4 augustus wordt het extremisme aan de beide zijden van het Israëlisch-Palestijnse conflict treffend beschreven. Jammer is, dat de Palestijnen en de Israëliërs over één kam geschoren worden.

Gesteld wordt dat in Israël nauwelijks kritiek wordt gehoord op het regeringsbeleid. Ik hoef slechts te verwijzen naar Israëlische mensenrechtenorganisaties als B'Tzelem en de Israëlische afdeling van Amnesty International om te laten zien dat aan Israëlische kant wel degelijk kritiek bestaat op de politieke standpunten en acties van Ariel Sharon.

Voorts wordt in het commentaar een vrij eenzijdige conclusie getrokken, namelijk dat door de systematische liquidatiepolitiek zoals Israël die nu voert, een oplossing nóg verder weg komt te liggen. Helaas komt het dus allemaal neer op de Israëliërs, en ligt het niet aan de Palestijnse dictatuur van het moment.

    • Gidon van Emden