Israël/Palestijnen (2)

Het komt er blijkens het artikel van Joris Luyendijk op neer dat Arafat de negatieve factor is voor wat betreft de media en dat de Palestijnen verder prima papieren zouden hebben. Vergeten wordt dat er verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid worden begaan door de Palestijnen en in het bijzonder door Hamas. Kinderen en veelal jonge mannen worden opgeofferd, heet het zo mooi. Echter met een beetje nadenken kan beter gesproken worden van manipulatie en machtsmisbruik door Hamas en Arafat. Wanneer zulke zaken blijven spelen kan de mediaoorlog nooit gewonnen worden. Vrede moet mogelijk zijn als de aanslagen stoppen en beide partijen wat minder waarde gaan hechten aan bepaalde monumenten. Geven en delen moet het motto zijn.