Brinkhorst: strafkortingen fors verlaagd

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft het totaal aan strafkortingen verlaagd dat hij boerenbedrijven op hun mkz-vergoeding had opgelegd. Boeren en de Tweede Kamer hadden fel protesteerd tegen de korting.

Dit staat in een brief die de minister gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal gaat het om 240 boerenbedrijven die aanspraak maakten op uitkeringen van in totaal 200 miljoen gulden voor geleden schade tijdens de recente epidemie van mond- en klauwzeer.

Aanvankelijk wilde Brinkhorst twaalf miljoen gulden op de uitkeringen korten omdat sommige boeren zich onvoldoende hadden ingespannen om verspreiding van, en besmetting met MKZ te voorkomen, bijvoorbeeld wegens een gebrekkige administratie.

Na een nieuw onderzoek door het ministerie van de vergoedingen bedraagt de totale korting nog zo'n vijf miljoen gulden. In veel gevallen zijn volgens de minister de kortingen van 35 procent teruggebracht naar 15 procent. Een klein aantal bedrijven krijgt juist een hogere strafkorting opgelegd.

Van de twaalf bedrijven die de minister eerst helemaal geen vergoeding wilde geven, krijgen er vijf alsnog een uitkering. Eén bedrijf loopt een uitkering van iets meer dan een miljoen gulden mis. De betrokken boer verzette zich tegen de ruiming van zijn bedrijf. De uitkering die bij de zes andere niet wordt betaald ligt tussen de 700 en 20.000 gulden.

Van de 22 uitkeringen die met 70 procent zouden worden gekort, heeft Brinkhorst in twintig gevallen de straf verzacht. Uiteindelijk is hier sprake van kortingen van 102 tot bijna 134.000 gulden.

De grote bulk bestond uit 215 bedrijven waar de vergoeding aanvankelijk met 35 procent was gekort.

Tien krijgen nu geen korting opgelegd, 192 ten hoogste 15 procent en dertien bedrijven tussen de 15 en 35 procent (maximaal 192.230 gulden).