Arveladze?

In een uiterste poging om hem een nieuw contract te laten ondertekenen, legde het Ajax-bestuur Shota Arveladze deze week een speelverbod op. Mag een club een speler op dergelijke wijze onder druk zetten?

Ger Lagendijk, voetbalmakelaar: ,,Voetballers hebben veel macht. Sommige spelers gebruiken die macht, maar vaak is er ook sprake van misbruik van de mogelijkheden. De meeste voetballers hebben geen clubgevoel en dat komt vaak door de mensen die om hen heen hangen. Sommige voetballers zijn helaas makkelijk te beïnvloeden. De makelaar van Arveladze denkt alleen maar aan geld. Of de handelwijze van Ajax correct is? De opstelling van de club is niet in orde, maar wel begrijpelijk. Als een speler het spel hard wil spelen, mag een club dat ook doen. Zo hard is het profvoetbal. Arveladze heeft het naar zijn zin in Amsterdam en wil graag in die stad blijven, maar daar heeft zijn makelaar maling aan.''

Theo van Seggelen, voorzitter van spelersvakbond VVCS in Voetbal International: ,,Aan de ene kant zijn clubs doodsbenauwd dat hun spelers tussentijds vertrekken, aan de andere kant komen ze hun deel van de afspraak niet na. Dat maakt de situatie met Arveladze zo idioot. Spelers zijn koopwaar geworden. In tegenstelling tot andere clubs komt Ajax er eerlijk voor uit. Ik zie de achterliggende gedachte ook wel voor een beursgenoteerde organisatie, maar de balans slaat naar mijn mening te ver door naar de commercie. Je mag natuurlijk geen speler straffen door hem bewust niet op te stellen wegens zakelijke belangen. Daar heb ik weinig begrip voor.''

Mr. G.J. Kemper, media-advocaat: ,,De houding van Ajax was erg bot. Het was geen geweldige zet van de club om tegen Arveladze te zeggen dat hij pas mocht spelen als hij zou bijtekenen. Ajax profileert zich niet als een fatsoenlijke werkgever. Bestuurders als Arie van Os en Leo Beenhakker oefenen schijnbaar graag het recht van de sterkste uit. Het lukt Ajax de laatste jaren niet echt om positief in het nieuws te komen. Het wordt nu hoog tijd dat sportieve prestaties de boventoon gaan voeren in plaats van ongelukkige besluiten die in de bestuurskamer worden genomen.''

Wessel Weezenberg, jurist van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties FBO: ,,Arveladze wacht met bijtekenen, dat is zijn goed recht. Een voetballer mag aan zichzelf denken. Bestuurders van een voetbalclub moeten anticiperen op ontwikkelingen: als een werknemer dreigt te vertrekken, moet een vereniging daarop inspelen. De problemen van Ajax vloeien voort uit het feit dat voetballers nu veel macht hebben. Op zich is de handelwijze van Ajax niet zo vreemd. Als ik de voorzitter van Ajax zou zijn geweest, had ik waarschijnlijk ook zo gehandeld. In de voetballerij gaat het hard tegen hard.''

Ferry de Haan, speler Feyenoord: ,,Dit soort spelletjes hoort bij de voetbalwereld, maar ideaal is het niet. Een speler mag best wachten met bijtekenen. Als een club een voetballer graag wil houden, moet het bestuur de persoon in kwestie ruim op tijd een contract aanbieden. Waarom liet Ajax Arveladze niet al twee jaar geleden bijtekenen? Of voetballers tegenwoordig alle macht in handen hebben? Dat valt mee. Het was per slot van rekening Ajax dat Arveladze een speelverbod oplegde. Voetballers hebben het zeker niet slecht, maar het gaat te ver om te stellen dat ze kunnen doen wat ze willen.''

Mr. Harro Knijff, advocaat van onder meer de KNVB: ,,Vanuit juridisch oogpunt handelt Ajax in strijd met de beginselen van goed werkgeverschap. Ajax weet exact wanneer het contract met Arveladze eindigt. Als de club wil dat hij langer blijft, moet er overeenstemming met Arveladze worden bereikt. Ajax probeert via een omweg tot een nieuw transfersysteem te komen. Als Arveladze onverhoopt zijn been zou breken, is Ajax misschien wel blij dat zijn contract afloopt. Het unieke van de zaak-Arveladze is dat trainer Adriaanse zegt Arveladze er graag bij te hebben, maar dat hij hem niet op mag stellen van het bestuur.''

    • Marcel Abrahams