Wetgeving genetisch onderzoek loopt uiteen

De wetgeving ten aanzien van onderzoek met embryonale stamcellen is internationaal zeer verschillend. Een kort overzicht.

Nederland – De Embryowet, waarin ondermeer het werken met embryonale stamcellen is geregeld, wordt dit najaar door de Kamer behandeld. Waarschijnlijk zal de wet het isoleren van stamcellen uit embryo's die overschieten bij reageerbuisbevruchtingen (IVF) toestaan. Naar verluidt wil minister Borst (Volksgezondheid) voor het therapeutisch klonen een moratorium van drie tot vijf jaar instellen.

Groot-Brittannië – De regering heeft als eerste ter wereld het therapeutisch klonen onder voorwaarden toegestaan. De klonen moeten na veertien dagen worden vernietigd. Ook mogen overblijvende IVF-embryo's (met toestemming van de ouders) worden gebruikt en mogen embryo's speciaal worden gemaakt voor de winning van stamcellen.

Duitsland – De regering heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, maar lijkt voorkeur te hebben voor de `Britse' oplossing. (Zie ook Frankrijk.)

Frankrijk – De regering wacht op het advies van de nationale commissie genetisch onderzoek. Samen met Duitsland pleitte Frankrijk deze week voor een wereldwijd verbod op het maken van menselijke klonen, neer te leggen in een nieuw verdrag van de Verenigde Naties.

Japan – De regering keurde afgelopen week richtlijnen goed voor het werken met embryonale stamcellen. Er mogen alleen IVF-embryo's worden gebruikt; klonen is verboden.

Australië – De regering heeft geprobeerd een kloonverbod in te stellen, maar men kon het niet eens worden over een uitzondering voor therapeutisch klonen ten behoeve van de stamcelproductie. Per staat verschilt de wetgeving rond stamcelonderzoek.

Israël – Er bestaat geen wet die stamcelonderzoek regelt; het isoleren van stamcellen is toegestaan. In 1999 is een wet aangenomen die het klonen van mensen tot 2004 verbiedt.

China – Onderzoek met embryonaal weefsel is over het algemeen verboden. Het is Chinese onderzoekers wel toegestaan embryonale stamcellen te isoleren uit navelstrengen en placenta's.