Sihanouk stemt in met tribunaal

De Cambodjaanse koning Norodom Sihanouk heeft vanmorgen zijn goedkeuring gehecht aan een wet, die een speciaal tribunaal in het leven roept voor de berechting van voormalige leiders van de Rode Khmer, die worden verdacht van misdaden tegen de menselijkheid.

De instemming van de koning betekent een grote stap voorwaarts bij de pogingen om de Rode Khmer-leiders voor de rechter te brengen. Het is de bedoeling dat naast Cambodjaanse rechters ook juristen van de Verenigde Naties zitting zullen hebben in het tribunaal. Over de exacte taakverdeling moeten beide kanten het echter nog eens worden.

Door het inschakelen van de VN-juristen hopen de Cambodjanen de geloofwaardigheid van het tribunaal te verhogen. De meeste rechters in Cambodja gelden als corrupt en partijdig.

Het tribunaal moet zich buigen over de misdaden die door de Rode Khmer zijn begaan gedurende de periode tussen 1975 en 1979, toen zij in Cambodja de macht in handen hadden. Volgens schattingen kwamen toen zeker 1,7 miljoen mensen om het leven door executies, honger en uitputting.

Tot dusverre zijn nauwelijks leiders van de Rode Khmer voor de rechter verschenen. Hun leider, Pol Pot, is in 1998 overleden. Wel werd Pol Pots zwager Ieng Sary door een Vietnamese rechtbank bij verstek tot levenslang veroordeeld. In 1996, toen hij zich met 4.000 strijders overgaf, kreeg hij echter gratie van de koning. Op het ogenblik zijn er maar twee Rode Khmer-commandanten, die op berechting wachten. Een van hen is een man die bekend staat onder de naam `Deuch'. Hij stond aan het hoofd van een foltercentrum in Phnom Penh, waar 16.000 Cambodjanen zijn doodgemarteld.

De Constitutionele Raad van Cambodja ging afgelopen dinsdag al akkoord met het nieuwe tribunaal, terwijl de beide huizen van het parlement daar vorige maand al hun fiat aan hadden gegeven.

Nuon Chea, de man die sinds de dood van Pol Pot de Rode Khmer leidde, heeft overigens al bij voorbaat verklaard dat zijn beweging zich helemaal niet heeft bezondigd aan massamoorden op Cambodjanen. Onlangs zei hij in de Far Eastern Economic Review dat de Rode Khmer geen beleid van genocide heeft gevolgd. Hierdoor vielen wel doden maar overwegend door honger en ontberingen.