Scientology klaagt over Franse wet

De Franse tak van de Scientology Kerk heeft bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend tegen de nieuwe Franse wet tegen sektes. Scientology beschouwt de wet als een poging om religieuze minderheden het leven onmogelijk te maken, en wil dat het Hof de wet strijdig verklaart met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. De wet, die in mei werd aangenomen door het Franse parlement, maakt het makkelijker sektes te verbieden als deze misdrijven hebben gepleegd. Geestelijke manipulatie om mensen te verleiden toe te treden tot een sekte wordt door de nieuwe wet bestempeld als een misdrijf. Daarnaast kunnen sekteleiders hogere straffen krijgen.