Schrikkelmaand

In afgelopen Juni...

- Wat praat je nou?

Er was dit jaar helemaal geen Juni

Probeer je maar eens iets te herinneren

Dat in Juni gebeurde

Dat kun je niet

Het ging zonder onderbreking

Van Mei naar Juli

De maand Juni werd overgeslagen

O, de jaren zonder Juni

Die gaan zo vlug voorbij

Ze zijn om voor je 't weet

    • Rudy Kousbroek