Ramsj

Tom Kirkwood: Time of our lives;

the science of human aging. Gebonden, Oxford University Press 1999, van ƒ71,50 voor ƒ29,90. De Boekenmarkt Den Haag.

`Time of our lives is written with an insight and vitality that will transform your view of growing old. It is an enthralling and liberating read,' schreef een recensent over de studie van Kirkwood (hoogleraar gerontologie aan de universiteit van Manchester). Het boek geeft een overzicht van recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zowel de medische als de biologische gerontologie, met aandacht onder meer voor genenonderzoek, uiteenlopende ouderdomskwalen, en mogelijkheden om de kwaliteit van het `oudere leven' te verbeteren. Actueel boek, zeker vanuit de voorspelling dat de wereldbevolking in 2050 voor eenvijfde uit mensen van boven de 65 zal bestaan.

    • Henk Lagerwaard