Prijs voor omstreden vertaling van Dorrestein

Hester Velmans krijgt de Vondel Translation Prize 2001 voor haar vertaling in het Engels van de roman Een hart van steen van Renate Dorrestein. De prestigieuze tweejaarlijkse prijs van de Engelse Society of Authors wordt mede gefinancierd door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, dat de vertaling van Velmans in eerste instantie had afgewezen.

Adviseurs van het fonds vonden de vertaling van Velmans te vrij, met teveel aanpassingen voor Engelse en Amerikaanse lezers. Pas nadat bleek dat de vertaling in nauw overleg met Dorrestein tot stand was gekomen, ontving Velmans de maximale subsidie van 9.300 gulden. Volgens Dorrestein droeg de vrije vertaling in belangrijke mate bij aan het commerciële succes van A Heart of Stone in Engeland en Amerika.

Begin dit jaar discussieerden Dorrestein en fonds-directeur Rudi Wester in deze krant over Velmans' vertaling. Volgens Wester `deed de vertaling geen recht aan de oorspronkelijke Nederlandse tekst'. Volgens Dorrestein leiden de strikte vertalingen die het fonds voorstaat tot `knarsend proza, vol culturele en lokale onbegrijpelijkheden voor niet-Nederlanders'. De vertalers Stacey Knecht en Sam Garrett vonden de vertaling weliswaar `redelijk, bruikbaar, efficiënt', maar: `De vertaalster zelf is te zeer aanwezig. Het boek is, naar onze mening, niet langer Dorrestein.'

Ondanks de prijs zal het fonds de criteria niet aanpassen, zegt Rudi Wester. ,,Een buitenlandse uitgever moet blind kunnen vertrouwen op de vertaling, en dus heb je strikte criteria nodig om een vertaling te beoordelen. Vertalers nemen altijd een zekere vrijheid, maar het gaat om de balans tussen vrij en te vrij.'' Is het niet wrang dat het fonds nu mee betaalt aan een prijs voor een afgekeurde vertaling? Wester: ,,Nee hoor, ik vind het fantastisch voor Velmans en ik ben heel blij voor Dorrestein. Hester Velmans is in principe een heel goede vertaalster, maar ze heeft enigszins afwijkende opvattende over vertalen. We proberen haar opnieuw op onze lijst met goedgekeurde vertalers te krijgen. Ze is nu bezig met een proefvertaling van Zonder genade, de nieuwe roman van Renate Dorrestein.''