Opvangcentra vingen vorig jaar meer kinderen op

Het aantal kinderen dat wordt opgevangen in dak- en thuislozencentra is vorig jaar gestegen. Uit de jaarcijfers van de Federatie Opvang blijkt dat de centra vorig jaar 7.035 kinderen onderdak verschaften. Dat zijn 459 kinderen (11 procent) meer dan in 1999. Volgens de koepelorganisatie duidt de stijging op een toenemend aantal vrouwen dat met jonge kinderen aanklopt bij vrouwen- of andere maatschappelijke opvang.

Van de kinderen is 86 procent jonger dan twaalf jaar en 55 procent jonger dan zes. De Federatie Opvang spreekt van een verontrustend nieuw fenomeen. Verontrustend, omdat deze kinderen niet de noodzakelijke jeugdzorg krijgen en omdat de vrouwenopvang nauwelijks ruimte heeft voor deze groeiende groep. De instellingen willen de vrouwen en hun kinderen niet op straat laten staan en vinden na veel gezoek en getelefoneer nog onderdak, maar de sector kampt met een groot personeelstekort, door ziekteverzuim (12 tot 15 procent) en door het niet kunnen vinden van nieuw personeel.

Ook het aantal volwassenen dat zich aanmeldde bij opvangcentra is vorig jaar gestegen. De vrouwenopvangcentra hadden 34.626 aanmeldingen (tegenover 32.581 in 1999) en de maatschappelijke opvangcentra kregen er 35.681 (32.417 in 1999). Van mensen die om opvang vragen is 34 procent ouder dan 50. De Federatie verwacht dat dit percentage nog zal stijgen.

De Federatie Opvang merkt op dat het aantal aanmeldingen stijgt, terwijl het aantal mensen dat daadwerkelijk wordt opgevangen gelijk blijft (vrouwenopvang) of zelfs licht daalt (overige opvangcentra). Dit komt doordat het aantal opvangplaatsen wegens geld- en personeelsgebrek niet kan worden uitgebreid