Ongeremd zuipen is geen gewoon spelletje

In het hoger onderwijs staat het nieuwe studiejaar weer voor de deur. Voor menige nieuwkomer betekent dat ook flink leren zuipen. Niet iedereen vindt dat een gezonde ontwikkeling.

,,Zuipen kreng!'' en ,,zuip je zat!'' Opmerkelijke en omstreden onderdelen van een introductieprogramma voor eerstejaars van de Groninger studentenvereniging Hendrik de Cock (200 leden, van oorsprong gereformeerd). `Zuipen kreng' is de naam van het piekuur, waarin bier en fris voor een gulden over de toog gaan bij `Hendrik'. Er staat ook een `Rad van Drank' op het kennismakingsprogramma in de sociëteit, dat volgende week losbarst. Een Rad van Drank? Ja, een wereldrecordpoging bierestafette-drinken. Opmerkelijk, want de Rijksuniversiteit Groningen heeft een landelijke voorbeeldfunctie in het ontmoedigen van alcoholgebruik onder studenten. Vier jaar geleden overleed de student R. Pheiffer tijdens de introductieweek in een Groninger studentenhuis als gevolg van overmatig drankgebruik. Sindsdien zijn er diverse activiteiten opgezet die studenten waarschuwen voor te veel drank. Wilja Overeijnder (20) van `Hendrik de Cock' weet dit natuurlijk. Waarom dan toch deze onderdelen? ,,Ach, die moet je zien als ludieke en komische spelletjes.'' Studenten mogen toch wel wat ,,leut'' hebben tijdens de introductie? Ze wijst erop dat deelnemers aan de bierestafette maximaal vier pilsjes mogen drinken. Dus dronken worden valt wel mee. En als dat gebeurt, krijgen ze geen drank meer en wordt er een taxi voor ze gebeld, verzekert Overeijnder.

W. van Dalen van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) kan er weinig ludieks in zien. ,,De vereniging bindt de kat op het spek'', oordeelt hij. De vele drankspelletjes die zo populair zijn in menige studentenkring, zetten juist aan tot overmatig alcoholgebruik. Van Dalen: ,,De alcohol wordt centraal gesteld en als iets vanzelfsprekends gepresenteerd. Drankgebruik wordt gestimuleerd.'' Ook spelletjes en ingeburgerde drankrituelen kunnen averechts werken. En passant hekelt hij de grote prijsverschillen tussen studentensociëteiten en de commerciële horeca. ,,Een pilsje bij een studentenvereniging kost 1,50 of 1,75 gulden en in het café om de hoek vier gulden. Die prijzen moet je gelijk trekken om drankmisbruik tegen te gaan.''

J.L. Cuperus van de Adviescommissie Introductietijden schrikt als ze de termen `Zuipen schat' en `Zuipen kreng' uit het draaiboek voor de eerste keer hoort. De commissie werd drie jaar geleden opgericht en wijst onder meer op gevaren van overmatig drank- en drugsgebruik. De commissie screende de afgelopen weken zeker twintig draaiboeken van introductieprogramma's. Maar die van Hendrik de Cock was daar niet bij. ,,Dit noopt mij om zelf contact met ze op te nemen. Als ik het zo hoor, zou ik die spelletjes afraden. Op zo'n estafette zijn we niet dol. Als universiteit proberen we drankgebruik onder studenten te ontmoedigen.''

Overeijnder kijkt op van de commotie. ,,Dit leek ons een leuk programma, maar misschien moeten we volgend jaar wat anders verzinnen. Misschien een wereldrecordpoging frisdrank drinken.''

    • Karin de Mik