Medisch recept

Gaarne wil ik reageren op het artikel `Huisarts met apotheek schrijft meer recepten uit' (NRC Handelsblad, 2 augustus).

Zelf tien jaar apotheekhoudend en twintig jaar niet-apotheekhoudend heb ook ik dit ervaren. Wat bleek? Herhaling van specialistenrecepten werd door mij vaak toegepast, omdat een reis van de patiënt van het platteland naar de specialist te omslachtig was. De recepten werden onder mijn verantwoording verlengd. De specialisten hielden hier ook duidelijk rekening mee.

Toen ik niet meer apotheekhoudend was, was de drempel om een verlenging aan te vragen bij de huisarts kennelijk groter en zorgde de patiënt zelf voor voldoende recepten. Het is duidelijk dat het aantal voorgeschreven recepten daalde zonder verandering in mijn attitude.

Statistiek is mooi, maar zou in deze ten onrechte de apotheekhoudend huisarts in een verkeerd daglicht kunnen zetten.

    • M.C.A.M. van der Linden