Kousbroek 1

Met veel plezier las ik eerdere besprekingen van dierenfoto's van Rudy Kousbroek. In zijn laatste bespreking `Het offerdier' (CS 3/8) maakt hij echter een grote blunder.

Volgens Kousbroek klopt er van alles niet aan de foto. Wat hem nog het meest dwars zit, zo lijkt het, is het geweer dat gebruikt is om deze buffel te schieten. Hierover schrijft hij: ,,Voor zover ik weet werd voor de jacht op groot wild nooit een dubbelloopsgeweer gebruikt. Grove hagel gold als ongeschikt en een zichzelf respecterende jager onwaardig.'' Wanneer Kousbroek de foto werkelijk goed had bestudeerd, dan had hij kunnen waarnemen dat onder de dubbele loop nog een andere, kleine loop zichtbaar is waarmee groot kaliber munitie verschoten kan worden.

Het betreft hier mogelijk een kostbaar jachtgeweer. Ik vind dan ook dat door dit artikel een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Mogelijk heeft de man op de foto meer kennis van de jacht dan dit artikel impliceert. Vermeldenswaardig is tevens dat de Kaapse Buffel van alle dieren op de wereld het meest `shock-resistant' is. Dat wil zeggen: teneinde deze buffel dood te schieten is een kogel nodig met een zeer hoge kinetische energiewaarde. Wanneer men de Kaapse Buffel aanschiet (en dus niet dodelijk treft) is hij levensgevaarlijk. De jager die besluit op dit soort buffels te gaan schieten, neemt dus een groot risico. Het is echter juist dit risico dat voor veel jagers de kick geeft. Immers, de kogel van een goede jager treft de Kaapse Buffel dodelijk. De verschillen tussen de Kaapse Buffels en de in Indonesië levende buffels zijn mij niet bekend, maar laatstgenoemde lijken mij zeker geen `Friese melkkoeien'!