Habsburgers: wapen niet op bieretiket

Is het familiewapen van de Habsburgers op de flesjes Zywiec-bier in Polen van de familie of is het van de geschiedenis? Drie nakomelingen van de adellijke familie die eeuwenlang de troon van het Heilige Roomse Rijk en die van Oostenrijk, Hongarije en Bohemen bezette zijn in beroep gegaan tegen de Poolse brouwer Zywiec. De Habsburgers wensen niet langer geassocieerd te worden met het grootste, en volgens insiders lekkerste, Poolse biermerk, dat overigens sinds 1998 in handen is van de Heineken-groep. De nazaten eisen dat het familiewapen van het bierlabel wordt afgevoerd, net als de kwalificatie `aartshertogelijk' en het jaartal 1856.

Het biermerk dankt zijn naam aan de brouwerij die in 1856 werd opgericht in Zuid-Poolse stadje Zywiec, door aartshertog Karel Ferdinand van Habsburg. Het zuiden van Polen maakte toen deel uit van het Habsburgse rijk. Nadat Polen in 1918 zijn onafhankelijkheid had teruggekregen bleven de Habsburgers in Zywiec gewoon verder brouwen, tot de Tweede Wereldoorlog. Toen legden de Duitsers beslag op het bedrijf, omdat de toenmalige eigenaar, Karel Olbracht van Habsburg, weigerde samen te werken met de nazi's. Na de oorlog eigende de Poolse communistische staat zich de brouwerij toe. In de jaren negentig werd Zywiec geprivatiseerd.

Een rechter in de nabij Zywiec gelegen stad Bielsko Biala wees de eis van de Habsburgers in juni af. Volgens hem kon er geen sprake zijn van `persoonlijke belangen' in deze zaak omdat de brouwerij al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in familiehanden is en omdat de laatste eigenaar, Karel Olbracht, inmiddels is overleden. Bovendien vond de rechter dat het familiewapen, het woord aartshertogelijk en het jaartal 1856 mochten blijven omdat ze de geschiedenis van de brouwerij aangeven. En de geschiedenis is volgens de rechter nu eenmaal van iedereen. De advocaat van de familie wil in hoger beroep aantonen dat adellijke titels en wapens wèl als persoonlijk goed aan de familie moet blijven voorbehouden.