Een stukje wantrouwen tegenover God

Dominee M. Visser van de Christelijk Gereformeerde Kerk in het West-Brabantse Klundert laat zijn drie kinderen van nul, drie en vijf jaar komende maandag inenten tegen de gevreesde meningokokkenziekte. Visser is dankbaar dat die mogelijkheid er is. Hij veronderstelt dat de 116 gelovigen van zijn kleine gemeente hun kinderen ook laten vaccineren. ,,Voor zover mij bekend haakt niemand van ons af.''

Elders in Nederland bestaan binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken (75.000 leden) ,,religieuze bezwaren tegen het inenten'', weet Visser. In zijn dorp en twee naburige dorpen hebben de laatste twee weken zes mensen bloedvergiftiging opgelopen door een besmetting met de meningokokkenbacterie. Twee kinderen zijn overleden. ,,In onze kringen wordt heel verschillend gedacht over vaccinatie'', verduidelijkt hij.

Dat geldt ook voor de Gereformeerde Gemeenten (synodaal), die 99.000 gelovigen tellen. Dominee J. van Eckeveld te Zeist, drie jaar geleden voorzitter van de (laatste) synode van zijn kerk: ,,Wij zien het inenten als een consciëntiezaak. Onze mensen beslissen daar persoonlijk over, voor Gods aangezicht. Velen van ons zien het vaccineren als een stukje wantrouwen tegenover God, die ziekte en gezondheid bepaalt. Anders gezegd: ziekte en gezondheid komen ons uit Gods hand toe, zo staat het ook in de Heidelbergse Cathechismus, een van onze belijdenisgidsen. Als iemand gezond is, grijpen wij niet vooruit op een situatie door in te enten.''

Maar wanneer iemand ziek is, vervolgt Van Eckeveld, ,,telt het element van het vooruitgrijpen niet. Dan wijzen we geen geneesmiddelen of inentingen af''. De dominee zegt dat de Gereformeerde Gemeenten (synodaal) ,,geen of nauwelijks leden'' hebben in het getroffen West-Brabant. Zijn kerk bloeit vooral in de zogenoemde Bible Belt, die zich uitstrekt van Zeeland via Zuid-Holland en Utrecht naar de Veluwe.

Als gewetensbezwaren tegen vaccineren aan de orde komen, denken veel mensen ,,ten onrechte'' ook aan de Jehova's Getuigen, weet een woordvoerder van deze geloofsgemeenschap met in Nederland 30.000 aanhangers. ,,Want wij hebben geen enkel bezwaar tegen inenten'', legt hij uit. ,,Jehova's zijn wél tegen bloedtransfusies. Dat standpunt is gebaseerd op de Bijbel. In Handelingen 15, vers 29 staat `Onthoud u van bloed'. Het verliezen van bloed, zoals bij vaccineren gebeurt, is toegestaan.''

In Klundert en Zevenbergen worden maandag vijfduizend inwoners onder de achttien jaar ingeënt tegen de meningokokkenbacterie. Dominee Visser van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Klundert zegt dat hij in de eredienst van komende zondag het woord vaccineren niet zal laten vallen. ,,Maar ik zal zeker spreken over de ziekte die onze streek treft. In mijn preek besteed ik speciaal aandacht aan onze kinderen. En in de gebeden zal ik de Heer vragen onze kinderen te sparen.''