ECB bezorgd over economie in eurogebied

De Europese Centrale Bank is voor het eerst in haar bestaan bezorgd over de groeivooruitzichten in de eurozone. Dat maakt volgens waarnemers de kans groot dat de bank op 30 augustus de rente zal verlagen.

In haar gisteren gepubliceerde maandbericht schrijft de ECB dat de economische groei in de eerste helft van 2001 tegenvalt. De groeivertraging weerspiegelt de mondiale groeivertraging, die ,,aanzienlijke gevolgen lijkt te hebben voor export vanuit en investeringen in het eurogebied''.

In maart zei ECB-president Duisenberg nog dat de economie in de eurozone voor het overgrote deel van lokale vraag afhankelijk was en dus in grote mate geïsoleerd van de Amerikaanse economie. De Amerikaanse groei is vrijwel tot stilstand gekomen.

Een andere oorzaak van de tegenvallende groei is volgens de ECB de zwakker dan verwachte consumptiegroei, die ,,gedeeltelijk verband zou kunnen houden met de effecten op het reëel besteedbare inkomen [als gevolg van] de stijging van de prijzen van energie en van voedingsmiddelen''. Om dan te concluderen: ,,Er is daarom toegenomen onzekerheid omtrent de economische groei in de tweede helft van 2001 (...).''

Als gunstige ontwikkeling ziet de bank de verminderde inflatie, die zou moeten bijdragen aan het herstel van de consumptie, en de belastingverlaging in sommige eurolanden waaronder Nederland.

Intussen neemt de druk uit Duitsland op de ECB toe om de rente te verlagen. Anders dan de Amerikaanse centrale bank heeft de ECB de rente dit jaar met maar een kwart punt verlaagd, tot 4,5 procent. In Duitsland, dat goed is voor bijna eenderde van de economie van de eurozone, is in juli de werkloosheid voor het eerst sinds mei 1998 weer gestegen. In Italië is de economie in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal.

De ECB heeft tot nu toe de inflatie als haar belangrijkste vijand beschouwd. Maar de inflatie is van mei op juni van 3,4 naar 3,0 procent gedaald. Energie en voedingsmiddelen niet meegerekend blijft die stabiel op 2,2 procent, dat is 0,2 punt hoger dan het niveau dat de ECB aanvaardbaar vindt.

Nu de inflatie vermindert achten waarnemers het waarschijnlijk dat de ECB op 30 augustus, wanneer het bestuur van de bank weer bijeenkomt, tot een verdere verlaging van de rente zal besluiten.