Dance Valley 2

Hoewel de laatste dagen genoeg lijkt geschreven over Dance Valley stoort het mij dat in NRC Handelsblad van 7 augustus de indruk wordt gewekt dat de bezoekers zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de ontstane chaos.

De bewering dat bij een goede uitvoering van het buspendelplan geen problemen waren ontstaan, snijdt geen hout. Honderddertig bussen vervoeren geen tienduizenden mensen. Ook bij dit plan hadden duizenden mensen in de regen moeten wachten.

Door mensen op te wachten tussen containers met politieagenten en honden zonder hen zelfs maar te informeren over de wachttijden of de plaats waar die zich bevonden, hebben de autoriteiten en de organisatie de situatie mijns inziens verergerd.

Er waren ook geen tenten om te schuilen tegen de regen. Het verwijt aan mensen, die allen meer dan honderd gulden hadden betaald, dat ze zijn gaan lopen om warm te blijven is dan ook een extra trap nageven en eigen verantwoordelijkheid ontlopen.

    • Caspar Sluiter