Bush: beperkte steun onderzoek met stamcellen

De Amerikaanse president Bush zal op beperkte schaal overheidssteun toestaan voor embryonaal onderzoek met stamcellen. Alleen onderzoekers die werken met bestaande groepen stamcellen krijgen nog federale steun. Stamcellen komen vooral in embryo's voor en kunnen zich nog op allerlei manieren ontwikkelen.

Bush maakte zijn beslissing over dit omstreden onderdeel van genetisch onderzoek vannacht bekend in een televisie-toespraak. De beslissing is een compromis tussen voor- en tegenstanders van stamcelonderzoek. Hij zei een balans te hebben gezocht tussen ,,leven beschermen en leven verbeteren''.

Wetenschappers maken onderscheid tussen `reproductief' klonen, waarbij het de bedoeling is dat er een gekloond kind ter wereld komt, en `therapeutisch' klonen, waarbij men het embryo niet laat volgroeien en alleen de stamcellen eruit gebruikt om vervangende weefsels te maken. Daarmee hoopt men de behandeling van hersenaandoeningen en ook suikerziekte, hartziekte en beroertes te kunnen verbeteren.

Amerikaanse medisch-biologische onderzoeksinstituten hebben een leidende positie in het stamcellenonderzoek. De beslissing van Bush betekent dat lopend onderzoek aan bestaande stamcellijnen op financiële steun van de Amerikaanse federale overheid kan blijven rekenen, maar dat voor dit onderzoek geen nieuwe stamcellen gewonnen mogen worden uit embryo's (die daardoor te gronde gaan).

,,Ik heb deze beslissing met grote voorzichtigheid genomen en ik bid dat het de juiste is'', aldus Bush in de toespraak die hij hield in een kapelletje op zijn ranch in Texas, waar hij deze maand vakantie houdt. De voorzitter van de Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen noemde de uitwerking van Bush' besluit ,,moreel onaanvaardbaar''. De Democratische senator Edward Kennedy sprak van ,,een belangrijke stap voorwaarts'', al ging deze niet ver genoeg om recht te doen aan de veelbelovende potentie van dit onderzoek.

dossier genetische revolutie www.nrc.nl