Asielaanvragen

In NRC Handelsblad van 1 augustus viel te lezen dat staatssecretaris Kalsbeek gesprekken met asielaanvragers toch niet op band wil opnemen, mede gezien de kosten: ruim 11 miljoen investering en 4 miljoen jaarlijks. Deze getallen roepen twijfels op. Men zal toch geen studio-opnamen willen maken, dus zal een eenvoudige Sony-cassetterecorder van 130 gulden best voldoen. Stel dat er 5.000 ondervraagambtenaren (IND-ers) zijn, dan vergt de aanschaf dus ongeveer 0,6 miljoen en niet `ruim 11 miljoen' gulden.

Cassettebandjes zijn evenmin duur. Per asielaanvrager ben je hoogstens 5 gulden kwijt, wat bij een aanmelding van 80.000 personen neerkomt op 0,4 miljoen gulden jaarlijks, en niet het tienvoudige dat de staatssecretaris noemt.

Al deze bedragen, zowel die van de staatssecretaris als de meer reële, zijn overigens kleingoed ten opzichte van het totaal aan asielkosten. Het afwijzen van het voorstel om asielgesprekken op band vast te leggen, is een kwestie van onwil.

    • J. Veldhuis