Verbod op 16 middelen in de landbouw

Boeren en tuinders mogen binnen enkele dagen zestien bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken. Dat heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gisteren besloten.

Fabrikanten hadden deze middelen voorgelegd voor een verlenging van de vergunning. Het CTB oordeelde evenwel dat de dossiers onvolledig waren en verbood het gebruik van de middelen met onmiddellijke ingang. Het gaat om middelen die volgens boeren en tuinders onmisbaar zijn voor de teelt van groente en fruit.

Landbouworganisatie LTO Nederland vindt dat in ieder geval de komende tijd de middelen toegestaan moeten blijven, als dat nodig is om de oogst ongeschonden binnen te halen. Een woordvoerder zegt dat ,,LTO er alle begrip voor heeft als telers verboden middelen blijven gebruiken om tot een goede oogst te komen''. Van een oproep om tegen het verbod in te gaan, wil hij niet spreken. Vanaf het moment dat het ministerie van Landbouw het verbod in de Staatscourant publiceert, zijn de middelen verboden. Dat gebeurt naar verwachting nog deze week.

Het Tweede-Kamerlid Van Aardenne (CDA) heeft bij staatssecretaris Faber (Landbouw) om opheldering gevraagd. Volgens haar bestaat nu het risico dat bepaalde teelten uit Nederland zullen verdwijnen. Ze herinnert Faber aan een uitspraak dat dit niet zou gebeuren. Volgens LTO Nederland verdwijnen er gewassen als het huidige verbod gehandhaaft blijft.

De `onmisbare bestrijdingsmiddelen' leidden vorig jaar ook al tot problemen. Minister Pronk (Milieubeheer) en staatssecretaris Faber (Landbouw) hadden de middelen vlak voor de zomer verboden, nadat de Stichting Natuur en Milieu hierover een rechtszaak had gewonnen. Op aandringen van de VVD werd tijdens het reces een spoeddebat gehouden, omdat boeren en tuinders als gevolg van het verbod grote schade zouden lijden. Dit zou vooral komen doordat in andere Europese landen veel meer middelen zijn toegestaan.

Uiteindelijk besloot een nipte meerderheid in de Tweede Kamer dat de bestrijdingsmiddelen nog zes jaar gebruikt mogen worden, maar dan moesten fabrikanten wel aantonen dat ze onmisbaar zijn. De fabrikanten kregen hiervoor tot 1 juli van dit jaar de tijd.

Milieuorganisatie Natuur en Milieu is volgens een woordvoerder ,,uiterst tevreden'' over het verbod en gaat ervan uit dat de middelen nu definitief niet meer gebruikt kunnen worden.