Pleidooi voor moratorium op klonen mensen

Duitsland en Frankrijk willen een wereldwijd moratorium op het maken van menselijke klonen. Ze beschouwen klonen van mensen als onaanvaardbaar en onverenigbaar met de menselijke waardigheid.

Beide landen dringen bij de Verenigde Naties aan op een bindend internationaal verdrag met een verbod op het klonen van mensen. De VN-ambassadeurs van de twee landen hebben VN-secretaris-generaal Kofi Annan gisteren gevraagd het voorstel op de agenda te zetten van de jaarlijkse algemene vergadering, die volgende maand wordt gehouden. Duitsland en Frankrijk zijn tegelijkertijd een diplomatiek offensief begonnen om steun voor een moratorium te krijgen.

Het Duits-Franse initiatief volgde op het pleidooi dat drie medici deze week op een congres in Washington hielden voor het maken van menselijke klonen als alternatieve voortplantingsmethode. Een van hen, de Italiaanse gynaecoloog Severino Antinori, zei in november te willen beginnen met het maken van de eerste menselijke klonen. Begin volgend jaar zou hij dan de eerste gekloonde embryo's in draagmoeders willen plaatsen.

Er zouden zich al tweeduizend gegadigden bij Antinori hebben aangemeld om zo'n behandeling te krijgen. De Duitse minister van Onderzoek, Edelgard Bulman, noemt Antinori's plannen vandaag in de Berliner Zeitung ,,inhumaan en onverantwoordelijk''. ,,Vrijheid van onderzoek houdt op waar de menselijke waardigheid wordt aangetast'', aldus de minister.

De Europese Commissie steunt het door Duitsland en Frankrijk voorgestelde verbod op het maken van menselijke klonen, aldus woordvoerder Andrea Dahmen van Eurocommissaris Philippe Busquin (Onderzoek). Zij wijst er op dat de Europese landen zich in januari 1998 in Parijs hebben geschaard achter een aanvullend protocol op het Europees verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) waarin een kloonverbod is opgenomen.

Dit protocol is echter nog niet in werking getreden, omdat het nog maar door enkele landen (Griekenland, Spanje) is geratificeerd. Duitsland en Frankrijk vinden het van belang dat een kloonverbod niet tot Europa beperkt blijft, maar wereldwijd zal gelden. De VN vormen daartoe het geëigende forum, aldus beide landen.

dossier genetische revolutie www.nrc.nl