NIEUWE OMROEP

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) handhaaft zijn besluit om De Nieuwe Omroep niet toe te laten tot het publieke bestel. De omroepvereniging van Aad van den Heuvel en Walter Etty, met meer dan 80.000 leden, was in maart van dit jaar in beroep gegaan tegen deze beslissing.

In zijn besluit wijkt Van der Ploeg af van het advies van de bezwaarschriftencommissie van zijn departement. De commissie vindt dat de plannen van De Nieuwe Omroep vooraf te gedetailleerd zijn getoetst. Pas na enkele jaren had vastgesteld mogen worden of de zender bijdroeg aan de verscheidenheid van het omroepbestel. Volgens Van der Ploeg schrijft de Mediawet echter een nauwkeurige toetsing vooraf voor.