Nederland centrum drugshandel Europa

Nederland is het centrum van de Europese drugshandel en voor Britse drugshandelaren het belangrijkste bevoorradingsland.

Dat concludeert de Britse National Criminal Intelligence Service (NCIS), de overkoepelende criminele inlichtingendienst, in een rapport dat gisteren is gepresenteerd.

In dit 2001 UK Threat Assessment, een jaarlijks overzicht van criminele activiteiten die het Verenigd Koninkrijk bedreigen, figureert Nederland veelvuldig als het om de productie en distributie van drugs gaat. De NCIS wijt dit onder meer aan het toenemend aantal personen die verschillende drugs door elkaar gebruiken.

Omdat Nederland volgens de NCIS een belangrijk distributiepunt is voor zowel heroïne, cocaïne, xtc, amfetamine als cannabis, wordt het ook voor het gebruik van verschillende drugs tegelijk verantwoordelijk gesteld. ,,De meeste handelaren uit het Verenigd Koninkrijk lijken hun voorraden uit Nederland te betrekken en hebben dus in potentie toegang tot meer dan één type drug'', aldus het rapport.

De meeste heroïne in Europa is weliswaar afkomstig uit Turkije, maar Turkse handelaren in Nederland spelen volgens de NCIS een cruciale rol in de verdere distributie naar Groot-Brittannië. Dit omdat de Nederlandse prijzen voor heroïne ,,veel goedkoper'' zijn dan de Britse. Jaarlijks gaat naar schatting 200 ton cocaïne uit Colombia per vrachtschip naar Europa. Het meeste daarvan wordt, voordat een vrachtschip een haven bereikt, in kleinere bootjes geladen. Volgens de NCIS komt Colombiaanse cocaïne evenwel rechtstreeks per vrachtschip, met containers vol, naar de belangrijkste Noord-Europese havens.

Hier wordt, naast Antwerpen en Hamburg, opnieuw Rotterdam genoemd. Britse criminelen kopen de cocaïne rechtstreeks in Nederland, België en ook Spanje, om deze vervolgens zelf verder te smokkelen. Ook via het Nederlandse luchtruim komt cocaïne in het Verenigd Koninkrijk terecht, stelt de NCIS.

Zoals al eerder is vastgesteld, onder meer vorig jaar door Europol, concludeert ook de NCIS dat Nederland het Europese land is dat de meeste xtc produceert. Het ministerie van Justitie reageert dan ook gelaten op de bevindingen van de Britse criminele inlichtingendienst. Deze bevindingen zijn gebaseerd op ,,alle relevante bronnen'' die het Britse politie- en justitieapparaat en de criminele inlichtingendiensten te bieden hebben.

,,Het beeld dat de Britten schetsen spoort met eerdere bevindingen van onder meer Europol'', aldus een woordvoerder van verantwoordelijk minister Korthals van Justitie. ,,Rotterdam is het draaipunt van zowel legale als illegale handel.'' [Vervolg DRUGS: pagina 2]

DRUGS

'Heel veel Britten verslaafd'

[Vervolg van pagina 1] Vorige maand nog signaleerde de Nederlandse Unit Synthetische Drugs, een Nederlands expertiseteam van onder meer politie, justitie, douane en leden van Europol, dat het aantal aan Nederland gerelateerde xtc-pillen die in het buitenland in beslag worden genomen explosief is gestegen tot ruim 16 miljoen tabletten in 2000.

Ofschoon de NCIS aanwijzingen heeft dat het justitie in Nederland zal lukken de komende tijd met name een deel van de producenten van xtc naar de omliggende landen te verdrijven, wordt verwacht dat Nederland desondanks voorlopig drugs-distributieland zal blijven.

Overigens doet justitie er naar eigen zeggen alles aan om de drugshandel te bestrijden. Met containerscans in de Rotterdamse haven en een actievere aanpak van de xtc-productie hoopt justitie de netwerken van drugshandelaren op te rollen. ,,Maar met de toename van het aantal containeroverslagen weet je dat je het nooit honderd procent sluitend kunt krijgen'', aldus de woordvoerder op het ministerie.

Italië en de Oost-Europese landen zijn volgens justitie met een ware opmars bezig als het gaat om de productie van xtc. De hardere aanpak ervan in Nederland heeft ervoor gezorgd dat producenten van de partydrug zijn uitgeweken naar die landen.

Verder wordt veel informatie over drugstransporten uitgewisseld met buitenlandse diensten. ,,We willen niet af en toe een kilo uit de markt halen, het gaat ons om de organisaties die erachter zitten'', aldus de woordvoerder.

Ironisch voegt hij eraan toe dat ,,waar een vraag is een aanbod ontstaat'' en dat het uitgerekend de Britten zijn die de grootste vraag naar harddrugs hebben. ,,Het aantal verslaafden is daar ontzettend hoog'', aldus de woordvoerder.