Henk Dood

`Ik geloof het niet.''

,,Wat, dat van Henk? Henk, hij gelooft me niet.''

,,Tsja, tsja'', zegt Henk.

,,Dan zullen we het die dokter tonen.''

,,Maar wie heeft het dan gedaan?''

,,De buren.''

,,De buren?''

,,Voordat we hier kwamen wonen, ze zijn tegen ons.''

,,Maar ze kenden u niet eens.''

,,Die mensen in onze vorige woonplaats hebben het doorgebriefd aan de buren hier.''

,,Ik geloof het niet.''

,,Henk, die dokter gelooft me niet, we zullen het hem tonen.''

,,Tsja, tsja.''

,,Maar dan moet u die hele vloerbedekking lostrekken.''

Ik keek om me heen in de eenvoudige huiskamer. Pas verhuisd. Goedkope, nieuwe vloerbedekking. Henk, een schriele man, zat in de versleten leunstoel. Hij droeg een grote bril en draaide met zijn magere handen. Zijn vrouw was fors, op het grove af. Het grijze haar zat in een uitgezakt permanent. Ze had een harde stem, een hoge rug en nam grote stappen.

,,Hindert niet, hindert niet. Henk, help eens.''

Henk zei `tsja' en verschoof de theetafel. De vrouw begon bij de plint te sjorren aan de vloerbedekking. Ik keek werkeloos neer op de twee hijgende bejaarden, begon mee te helpen.

De vloerbedekking scheurde.

,,Zullen we er maar mee ophouden? Ik geloof u wel.''

,,Nee, u zult het nu zien.''

Ze kreeg een fanatieke gloed. Henk begon te beven en te zweten.

Zo werkten we door tot de planken vloer te voorschijn kwam.

En daar stond met grote spuitbusletters: `HENK DOOD'.

,,Ziet u wel'', zei ze juichend.

,,Tsja, tsja'', zei Henk.

De kamer lag er ontredderd bij. De meubels werden weer op hun plaats geschoven, maar het leek of niets meer paste.

De vrouw was al meerdere malen bij ons langs geweest. Of Henk niet opgenomen kon worden in het verpleeghuis Ze kon hem thuis niet meer verzorgen, zei ze. Hij vergat alles en plaste in zijn broek. Tenslotte werd hij opgenomen.

Hij knapte heel snel op. Een vriendelijke man die graag een kaartje legde. Er ontstond toen een dilemma. Hij wilde niet naar huis terug en de vrouw wilde hem per se weer bij zich hebben. Tenslotte ging hij weer naar huis en begon de cyclus opnieuw met bedplassen en met `tsja'.

Een paar maanden later ging hij dood.

    • Adrie Hoogendoorn