Geleerde met creatieve geest

Toen president Megawati Soekarnoputri vanochtend in het Merdeka Paleis de naam van prof. dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti voorlas, begonnen beurshandelaren meteen dollars in te wisselen voor roepia's. Het vertrouwen van `de markt' in deze academische econoom die het tot diplomaat bracht, is groot. Vorig jaar, toen hij nog ambassadeur was in Washington, ging zijn naam al rond als kandidaat voor het superministerie van Economische Zaken. Abdurrahman Wahid had hem deze zware post aangeboden in zijn tweede kabinet. Zodra bleek dat de professor bedankt had voor de eer, nam de nationale munt een forse duik. Kuntjoro-Jakti, een man met uitgesproken opvattingen, had geen vertrouwen in de andere leden van het economische ministersteam.

Deze week maakte Kuntjoro-Jakti zijn opwachting in de ambtswoning van president Megawati en toen stond voor de paleiskijkers al vast dat hij de beker deze keer niet aan zich voorbij zou laten gaan. De presidentiële selectie voor de andere ministersposten in de economische sector is hem kennelijk bevallen. Hijzelf wordt coördinerend bewindsman van Economische Zaken en een andere macro-econoom, de gewezen directeur van het Nationale Planbureau, dr. Boediono, krijgt Financiën. Voor Handel en Industrie; Staatsbedrijven en de leiding van het Planbureau had 'Moeder Mega' haar keuze laten vallen op een succesvolle zakenvrouw, Rini Soewandi, en twee micro-economen, Laksamana Sukardi en Kwik Kian Gie. De professor moet goedkeurend hebben geknikt en `ja' hebben gezegd.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (61) geldt als een geleerde met een brede belangstelling en een creatieve geest. Zijn vader is van gemengd Madoerees-Javaans bloed en werd in de Nederlandse tijd hoofd Openbare Werken in de residentie Banten, West-Java. Daar huwde vader een Bantense en werd Dorodjatun geboren. Na zijn middelbare schooltijd in Jakarta koos hij voor de techniek – hij droomde van het bouwen van raketten – maar de Technische Hogeschool in Bandung zette hem op de wachtlijst. Toen koos hij maar voor een economiestudie aan de Universitas Indonesia (UI) in Jakarta. Hij kreeg de smaak echter te pakken en studeerde in vijf jaar af. In 1964 vertrok hij naar de universiteit van Berkeley, Californië, waar hij de doctorstitel behaalde met een opmerkelijk proefschrift: Political Economy - The Case of Indonesia under the New Order. 1966-1980. Aan de Economische Faculteit van de UI bracht hij het tot hoogleraar. In 1974 zat hij enkele maanden vast omdat hij had deelgenomen aan een studentendemonstratie tegen de premier van Japan, die uitdraaide op een massale betoging tegen Soeharto's, toen nog, Nieuw Orde. In 1998 stelde toenmalig president Habibie hem aan als ambassadeur in de Verenigde Staten. Kuntjoro-Jakti is een goede spreker en houdt van het debat. Hij noemde het diplomatenvak ooit ,,een veredelde vorm van public relations''.

Voor een bewindsman op een zware post als hij nu heeft aanvaard, heeft de hoogleraar sterke en zwakke punten. Hij geniet gezag bij collega-economen, heeft overtuigingskracht en leerde als diplomaat te lobbyen bij belangrijke spelers in het buitenland. Hij heeft echter geen bestuurservaring buiten de universiteit, de politiek is voor hem een vreemd bedrijf en dat kan hem opbreken in zijn omgang met het steeds assertievere parlement.

Hoe dat ook zij, gezien de eerste reacties heeft Kuntjoro-Jakti veel krediet. Hij heeft dikwijls gezegd dat het macro-economische beleid om moet, omdat de gehanteerde modellen veel te simpel zijn voor een complexe economie als die van Indonesië. Vanaf morgen krijgt hij de kans om het roer om te gooien.