Dochter van Reagan overleden

Maureen Reagan, de dochter van de voormalige Amerikaanse president uit diens eerste huwelijk, is gisteren op 60-jarige leeftijd aan huidkanker overleden. Ze trok tijdens het presidentschap van haar vader sterk de aandacht met haar feministische standpunten en krachtige pleidooien voor het toelaten van abortus. Hiermee ging ze lijnrecht in tegen de opvattingen van haar vaders Republikeinse partij. Nadat bij haar vader in 1994 de ziekte van Alzheimer was geconstateerd, spande ze zich in om meer geld en aandacht te krijgen voor deze aandoening.