De linkse zaak

Het boek De totalitaire verleiding van Jean François Revel was bij verschijning, enige decennia geleden, al omstreden. Althans, in linkse kring. De auteur bestond het namelijk in genadeloze bewoordingen mythes door te prikken en deed daarmee afbreuk aan `de linkse zaak' die, aldus de voorvechters, er juist bij gebaat was desnoods mythes in stand te houden. Wás, want het tij is gelukkig gekeerd.

Daar zal het voormalig Kamerlid voor GroenLinks Tara Singh Varma anders over denken. Wat zal zij een heimwee hebben naar de tijden van weleer, toen zij als penningmeester van het Grenada-Komitee 12.000 gulden had laten verdwijnen en de voorzitter Hira van het Komitee er geen ruchtbaarheid aan wilde geven ,,want dat was slecht voor de linkse zaak'', zegt hij in HP/De Tijd in een goed gedocumenteerd artikel over de opkomst en de ondergang van de eertijdse troetelallochtoon. De geldaffaire lekte toch uit. ,,Toen heb ik haar erop aangesproken. Ze ontstak in woede, ontkende alles en beschuldigde, achteraf gezien ten onrechte, haar voorgangster van diefstal.'' André Haakmat beijverde zich destijds voor eerherstel van de geplaagde Varma en kan zich daar nu voor op zijn kop slaan: ,,We hebben Hira beschadigd. We heben hem in feite voor leugenaar uitgemaakt. Ik heb daar nu wel spijt van. Maar ja, het was de tijd hè, we waren vol van de linkse zaak. Het was haar woord tegen het zijne.'' De Groene Amsterdammer laakt GroenLinks, dat Varma jarenlang de hand boven het hoofd heeft gehouden: ,,In vrijwel iedere andere partij was iemand met zo veel affaires aan de broek al lang te verstaan gegeven zijn heil anders te zoeken.''

Het was niet zozeer een linkse, maar wel een goede zaak, vond toenmalig burgemeester Patijn van Amsterdam: de inrichting van een tippelzone aan de Amsterdamse Theemsweg, bestemd voor heroïneprostituees. Maar volgens Elsevier heeft ,,Amsterdam er aan de Theemsweg gewoon een rosse buurt bij gekregen, met dien verstande dat daar floreert wat de stad op de Wallen wil bestrijden: de internationale vrouwenhandel.'' Volgens het blad komt ruim 97 procent van de vrouwen uit Zuid-Amerika, Oost-Europa of Afrika en is maar een heel klein deel verslaafd aan harddrugs.

Blijkens het artikel zit ook Rotterdam met de tippelzone aan de Keileweg in haar maag. De Rotterdamse PvdA-bestuurder Harreman noemde de zone eind vorig jaar ,,de absolute perversie van onze liberale maatschappij.''

Patijns opvolger Job Cohen bereidt een notitie voor over de toekomst van de Theemsweg. ,,Het enige wat hij er over heeft gezegd, is: `Ik wou dat ik het antwoord wist.''', schrijft Elsevier. Gezegend de stad met zo'n burgemeester – maar gezien zijn politieke achtergrond hoeft hij weinig te vrezen. Zijn, bepaald niet optimale, Vreemdelingenwet heeft hij immers ook door de Kamer kunnen loodsen.

Des temeer moet ABN Amro-topman Rijkman Groenink vrezen voor zijn toekomst, meent Elsevier. Rijkman Groenink wil De Bank tot grote hoogte opstoten, alles gaat op zijn kop voor de goede zaak: ,,een toppositie binnen de crème de la crème van internationale banken.'' De economische crisis in Argentinië kan de bank lelijk opbreken, en in zakelijk bankieren, waar Groenink op inzet, zit de klad, aldus Elsevier. ,,Groenink is een arrogant mannetje. Dat wordt hem niet (of minder) aangewreven als hij goede resultaten boekt met ABN Amro. Maar tot nu toe (...) is dat niet het geval. Succes moet rap volgen, anders kan de chief executive officer zijn biezen paken. Tenminste, als hij consequent is en zijn adagium `wie niet presteert moet weg' ook op zichzelf betrekt.''

Een goed verdediger van de linkse zaak blijkt, nog steeds, Hans Modrow, oud-premier van de DDR en thans lid van het Europarlement. In een interview met De Groene Amsterdammer praat hij onder meer over de Muur (,,de oorsprong moet in historische samenhang worden beschouwd'') en over het feit dat veel arbeidsconflicten in de DDR `in goed overleg' werden opgelost. Waarbij hij voor het gemak de opstand van 17 juni 1953 vergeet, om maar een arbeidsconflict te noemen. Links en een slecht geheugen zijn nog steeds synoniem.

    • Anna Visser