Bedrijf voor thuiszorg in problemen

Het landelijk werkende thuiszorgbedrijf NTN verkeert in financiële problemen en heeft surseance van betaling gekregen. De dienstverlening is voorlopig niet in gevaar, aldus directeur W. Lucas en zorgverzekeraars die zaken doen met het bedrijf.

De rechtbank in Utrecht stelde gisteren M.J. Cools als bewindvoerder aan. Zij moet onder meer de toekomstmogelijkheden van NTN onderzoeken. In de afgelopen jaren zijn al verschillende thuiszorgbedrijven, zowel de oudere stichtingen als nieuwere commerciële bedrijven, in financiële problemen gekomen. In veel gevallen bleek slecht management een belangrijke oorzaak.

Tot dusver is de zorg vrijwel steeds overgenomen door commerciële bedrijven. Zo nam het Haarlemse particuliere bedrijf Take Good Care het personeel over van het de failliete Stichting Kraamzorg Leiden-Den Haag en van de eveneens failliet verklaarde Stichting Kraamzorg Cunina in Amsterdam. NTN redde in 1999 de kraamzorg in de regio Utrecht, toen het bedrijf in overleg met de lokale verzekeraars de failliete Stichting Kraamzorg Utrecht overnam.

De NTN-Groep werd in 1990 opgericht en is een van de eerste particuliere thuiszorgbedrijven. Er zijn ongeveer 2.400 mensen in dienst. NTN levert jaarlijks zo'n 15.000 keer kraamhulp en biedt thuiszorg aan ongeveer 1.200, vooral oudere mensen. Volgens directeur W. Lucas, pas sinds mei in deze functie bij NTN werkzaam, zal in de periode van uitstel van betaling de zorgverlening zoveel mogelijk worden voortgezet. De zorgverzekeraars in de door NTN verzorgde gebieden, vooral in het midden en westen van het land, beraden zich op maatregelen om de continuïteit van de hulp te kunnen garanderen.

NTN kampt al geruime tijd met administratieve en financiële problemen. Met name in de kraamzorg wordt er fors geconcurreerd, wat tot voor kort soms leidde tot het aanbieden van kraamhulp tegen niet volledig dekkende tarieven. Ook lukte het NTN lange tijd niet om de administratie, en daarmee de facturering, op orde te krijgen. Zo ontstond stagnatie in de vergoeding door de verzekeraars. In 2000 zou er fors verlies zijn geleden en ook voor dit jaar moet er op een tekort worden gerekend.

Vakbond AbvaKabo maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij NTN. Volgens de bond zijn de consequenties voor de werknemers nog niet goed te overzien.