Bayer zwemt in haaienvijver

Het uit de verkoop halen van Baycol, een cholesterolverlagend middel, is een bittere pil voor Bayer. Het preparaat was een van de best verkopende geneesmiddelen van het Duitse conglomeraat, met een geschat omzetpotentieel van 3 miljard dollar (7,5 miljard gulden) per jaar.

Het terugtrekken van Baycol levert een groot probleem op voor Bayer. Het concern had het middel nodig om de op handen zijnde daling in de verkoop van twee bestaande kassuccessen op te vangen. Zonder de bijdrage van Baycol zal de omzetgroei van de farmaceutische divisie volgens Merrill Lynch de komende vijf jaar waarschijnlijk ineenschrompelen. Dat zou het einde van Bayer's groeiscenario betekenen.

Het enige glimpje hoop is dat de tegenvaller Bayer er wellicht toe zal bewegen te doen wat beleggers het conglomeraat al een hele tijd vragen te doen: zichzelf opsplitsen. De geneesmiddelendivisie is een kleine vis in een vijver die wordt gedomineerd door haaien. Haar kleinschaligheid maakt haar te afhankelijk van het succes van een paar grote producten. Twee tegenvallende middelen hadden het bedrijf dit jaar al in de problemen gebracht.

Bayer's divisie is ook structureel minder winstgevend dan haar concurrenten. Vóór de terugtrekking van Baycol had ze zichzelf ten doel gesteld om een winst vóór rente en belastingen te behalen van 20 procent. Concerns als Glaxo SmithKline en Bristol Myers Squibb kennen winstmarges van meer dan 30 procent.

Maar als er een wonderbaarlijke ommekeer nodig is, moeten beleggers daar niet op rekenen. De managers van Bayer hebben laten zien dat ze koppig zijn.

Wellicht verzetten ze zich tegen een koerswijziging na een vernederende tegenvaller. Een deel van het probleem is dat Bayer goed verdedigd is tegen vijandige bieders. De koers mag dan gekelderd zijn, waardoor het concern technisch gezien kwetsbaar is voor overnamepogingen, maar de meeste bieders deinzen op dit moment terug voor het op de koop toe nemen van de andere belangen, onder meer in de chemie en in polymeren. Het beeld ziet er dus somber uit.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Jonathan Ford