Vondst uit bronstijd

Archeologen van de gemeente Den Haag zijn in de tuin van de Chinese ambassade in Den Haag onverwachts gestuit op resten van een boerennederzetting uit de bronstijd. Het gaat onder meer om sporen van akkerbebouwing, scherven aardewerk, afslagen van vuursteen en stukjes kwarts. Volgens een woordvoerster van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort is sprake van een zeer bijzondere vondst. De opgegraven resten stammen uit de periode tussen 1800 en 1100 v. Chr., de zogeheten midden-bronstijd. Het is voor het eerst dat zo dicht bij de kust zulke oude sporen van bewoning zijn gevonden. De archeologen van de dienst Stadsbeheer ronden deze week het onderzoek naar de boerennederzetting op het terrein aan de Willem Lodewijklaan af.