Standbeeld Brood

In de krant van 26 juli beschrijft de redacteur de pogingen van de inwoners van Zwolle om een plaats voor het beeld van Herman Brood te vinden. Hij is daarbij goed geïnformeerd, maar maakt een fout, die helaas ook nogal wat Zwollenaren maken. Hij noemt Herman Brood na Thorbecke de beroemdste zoon van Zwolle. Dat is een groot misverstand. Thorbecke is immers op grote afstand de op een na beroemdste zoon van Zwolle. De beroemdste is Thomas à Kempis.

Anders dan Brood en Thorbecke heeft hij ook het grootste deel van zijn lange leven in Zwolle gewoond. Hij had grote invloed in de middeleeuwse hervormingsbeweging van de Moderne Devotie in Noord-West-Europa. Met name door zijn in vele talen vertaalde boek: `Navolging van Christus'. Alleen al de vele verschillende Nederlandse vertalingen van de oorspronkelijke Latijnse traktaten zijn tientallen malen herdrukt. Tot de vertalers behoren dichters als Willem Kloos en Gerard Wijdeveld.

Thorbecke de beroemdste zoon van Zwolle noemen is voor hem te veel eer, al heeft hij een grote invloed gehad in het bij de tijd brengen van ons landsbestuur. Ik gun hem de tweede plaats, al vraag ik me af of mondiaal gezien kardinaal W. van Rossum ook niet die plaats verdient. In ieder geval zijn Thorbecke en Van Rossum bijgezet in het museum van de geschiedenis, terwijl Thomas à Kempis nog steeds actueel is en als een van de `moderne devoten' nog grote invloed heeft op de hedendaagse spiritualiteit.

    • Oud-Deken van Salland
    • Henk van Doorn