Protest tegen asielzoekers deels vals

Een bewonersgroep in het Brabantse dorp Schaijk, die de komst van 200 asielzoekers wil tegehouden, noemt de mogelijke vervalsing van een van de door haar verzamelde bezwaarschriften ,,een vergissing, die we betreuren''. Een medewerker van Vereniging Belangengroep Buitengebied Schaijk, zou een door H. Bardoel uit Cuijk ondertekend bezwaarschrift hebben voorzien van het adres van H. Bardoel uit Schaijk. Deze deed bij de politie aangifte van valsheid in geschrifte, nadat hij van de gemeente een ontvangstbevestiging kreeg van `zijn' bezwaarschrift.

De 73-jarige Bardoel uit Schaijk zegt ,,benieuwd'' te zijn naar ,,het speurwerk'' van de politie, die een onderzoek instelt naar de mogelijke (andere) vervalsingen van de bezwaarschriften. ,,Ik kan me niet met de ideeën van de Belangengroep verenigen. Ik ben niet tegen de komst van asielzoekers.''

De gemeente Landerd, waartoe Schaijk behoort, stuurde iedereen die een bezwaarschrift indiende een ontvangstbevestiging. ,,Oók mensen op de lijst van een advocatenkantoor dat als gemachtigde van de Belangengroep een bezwaarschrift indiende. Veel mensen bleken zonder hun toestemming op die lijst te staan.''