Pampacrisis

Naar aanleiding van het hoofdartikel `De pampacrisis' (NRC Handelsblad, 12 juli) het volgende.

Er bestaat een tamelijk wijdverbreid misverstand over de dekking die een currency board, zoals in Argentinië, aanhoudt. De totale binnenlandse geldhoeveelheid zou door vreemde valuta zijn gedekt. De standaardregel is echter dat alleen het zogenaamde basisgeld gedekt is. Het gaat dan om bankbiljetten, eventueel munten, en de saldi die de banken bij de currency board aanhouden. Dat is een aanzienlijk geringer bedrag dan het geld in handen van het publiek (de munten en bankbiljetten voor zover niet in de kluizen van de banken, plus de saldi die het publiek bij de banken aanhoudt).

Bij 100 procent dekking van de totale geldhoeveelheid zou men minder gauw bang hoeven te zijn voor een devaluatie. In het geval van Argentinië komt daar nog bij dat de dekking van de basisgeldhoeveelheid niet eens voor 100 procent uit dollars hoeft te bestaan. Maximaal 1/3 van de dekking kan ook bestaan uit in dollars luidende schuld van de overheid. Die overheidsschuld vormt nu juist een deel van het probleem.

    • H. Visser